Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mateusz Rzemek

Absolwent prawa na Uniwersytecie Lubelskim, dziennikarz

Konsumenci

Trzeba zakazać reklamy alkoholu

O tym, jak Polacy pijš alkohol, dlaczego ograniczenie jego sprzedaży w nocy i zakaz spożywania w miejscach publicznych jest potrzebny – mówi w rozmowie z Mateuszem Rzemkiem...

Rozmowa

Kadry

Łatwiej zatrudniać na dłużej Ukraińców

W zeszłym roku do pracy w Polsce na uproszczonych zasadach przyjechało 1,1 mln cudzoziemców, dwa razy więcej niż w 2016 r. Właœnie weszły w życie korzystne dla biznesu przepisy...

Kadry

Firma ujawni kogo zatrudnia

Przyjazd, wyjazd, pobyt i miejsca pracy cudzoziemców ze wschodu na uproszczonych zasadach, będš pod lepszš kontrolš.

Nowe prawo

ZUS

Więcej dla ZUS i za brak OC

W 2018 r. do 2100 zł miesięcznie roœnie minimalne wynagrodzenie za pracę, a za nim preferencyjne składki na starcie działalnoœci gospodarczej, kary za brak OC, odszkodowanie za...

Nowe prawo

ZUS

Uwaga na ZUS od kilku umów

Prawie 900 tys. osób pracuje w kilku miejscach; podwyżka minimalnego wynagrodzenia może spowodować, że zapłacš znacznie wyższe składki.

ZUS

2 miliony firm rozliczy się z ZUS po nowemu

Od nowego roku przedsiębiorcy wyœlš do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeden przelew (zamiast trzech), który trzeba skierować na nowy specjalny numer konta, inny dla każdej firmy.

ZUS

Nieznajomoœć nowych przepisów mocno zaboli

Informacja o zmienionych zasadach płacenia składek do ZUS nie dotarła do 200 tys. firm, a kolejne 115 tys. samozatrudnionych nie uregulowało swojego zadłużenia, choć dostali...

Monitor przedsiębiorczoœci

ZUS

Ekstraskładki dopiero za rok

Sejm przyjšł senackie poprawki do rzšdowej noweli nakładajšcej obowišzek zapłaty dodatkowych składek od najwyższych wynagrodzeń.

Kadry

Administracja bojkotuje wyroki sšdów

Jeœli pracodawca nie chce widzieć u siebie zwolnionej wczeœniej osoby, ma wiele sposobów, by nie wykonać prawomocnego wyroku sšdu pracy podważajšcego wypowiedzenie jej umowy.

ZUS

Tylko weto uratuje pracodawców

NSZZ Solidarnoœć i Konfederacja Lewiatan apelujš do prezydenta o wstrzymanie zmian podnoszšcych koszty zatrudnienia o 4 mld zł rocznie.

Składki ZUS
Example Alt
eWydanie