Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katarzyna Kucharczyk

Absolwentka SGH, pisze o rynku kapitałowym

Giełda

Novaturas odkrywa karty

Litewska spółka wprowadzi akcje na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie. Zaoferuje do 50 proc. istniejšcych walorów. IPO zostanie przeprowadzone w Polsce, na Litwie i w Estonii.

Biznes

UOKiK ma bat na zmowy cenowe

Kary nałożone przez polski urzšd antymonopolowy były w 2017 r. aż 36 razy wyższe niż rok wczeœniej. A to dopiero poczštek.

Opinie

Zamach na prywatnoœć

Założenia projektu ustawy antykorupcyjnej sš szczytne, ale jej ofiarami będš władze prywatnych spółek, bo ograniczy ona ich konstytucyjne prawa i wolnoœci.

Wywiady

Ustawa to kij, nie marchewka

Ustawodawca skoncentrował się na kontroli, karach i administracji. Zapomniał o szkoleniu młodych kadr biegłych, co byłoby jedynš gwarancjš wysokiej jakoœci usług – mówi prezes...

Dolny Œlšsk

Wrocław magnesem dla firm

Stolica Dolnego Œlšska zajmuje drugie miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc dla biznesu w Polsce. Wyprzedza jš tylko Warszawa.

Giełda

Rusza badanie relacji inwestorskich

Na warszawskiej giełdzie jest 480 spółek. Za gros obrotu odpowiadajš te tworzšce WIG30, i to właœnie je bierzemy co roku pod lupę. Nadszedł czas na kolejnš – już czwartš –...

Wywiady

Przykra sytuacja w Tatrach

Obserwowane ataki sš dla nas niezrozumiałe. To działanie na szkodę spółki, przy jednoczesnym podkreœlaniu, że jest ona naszym dobrem narodowym – twierdzi prezes PKL Janusz Ryœ.

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Turystyka w regionie kwitnie

Coraz więcej osób w krajach bałtyckich stać na wczasy za granicš. Jednoczeœnie stopień nasycenia rynku nadal jest tu stosunkowo niski – mówi prezes litewskiej firmy Novaturas...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"
Example Alt
eWydanie