Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katarzyna Kucharczyk

Absolwentka SGH, pisze o rynku kapitałowym

Wywiady

Edukacja to podstawa

Skoro państwo nie chce wzišć na siebie obowišzku kształcenia, niech przynajmniej nie zabiera œrodków firmom audytorskim na ten cel – mówi prezes BDO Andre Helin.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Biznes

Oni rozdajš karty na GPW

Zwycięzcami sš Deloitte i EY. Na podium, oprócz reprezentantów wielkiej czwórki, znalazło się również BDO.

Biznes

Audyt w nowej odsłonie

Nowatorskie rozwišzania stosuje się już w niemal każdej branży. Niosš ze sobš wiele szans, ale i wyzwania.

Biznes

Rynek jest mocno przeregulowany

Europejskš bolšczkš jest przeregulowanie. To przejaw deficytu zaufania ustawodawcy do audytu w dotychczasowej formule -mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych...

Biznes

Ustawa zmieniła reguły gry

Ekstremalnie krótka rotacja i rozdział audytu od doradztwa – przede wszystkim na te aspekty zwracajš uwagę biegli rewidenci.

Giełda

Warszawska giełda w europejskim ogonie

Wartoœć pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale wzrosła rok do roku aż o 172 proc. – podaje PwC. Nasz parkiet w tym...

Handel

Komputronik porzšdkuje grupę

Spółka zależna Movity od kwietnia będzie działać wspólnie z firmš Komputronik Biznes. Czy połšczony podmiot trafi na giełdę?

Rzeczpospolita Cyfrowa

To cywilizacyjna zmiana

Obecnie tylko 10 proc. szkół i placówek oœwiatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiajš wykorzystywanie go do nauki i np. jako wsparcie przy...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Rzeczpospolita Cyfrowa

Inwestycja w młode pokolenie

Cały projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej traktujemy przede wszystkim jako inwestycję w najmłodsze pokolenie - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Biznes

Bukmacherzy liczš zyski

Wartoœć rynku bukmacherskiego w 2017 r. niemal się podwoiła do 3 mld zł. Bieżšcy ma być jeszcze lepszy. Branży pomogš piłkarskie mistrzostwa œwiata.

Giełda

Novaturas dostał zielone œwiatło

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich, który szykuje ofertę publicznš i chce wprowadzić akcje na GPW w Warszawie i...

Example Alt
eWydanie