Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Anna Nowacka-Isaksson

Zadania

Gminy zaopiekujš się hazardzistami

Osoby uzależnione od gier otrzymajš wsparcie gmin i samorzšdów terytorialnych w uporaniu się z nałogiem. Od 1 stycznia uzależnienie od hazardu zostało zrównane z alkoholizmem i...

Kadry

Konflikt o długie rękawy

Szwedzki rzecznik ds. dyskryminacji przyznał ostatnio rację muzułmance, która ze względów religijnych odmawiała noszenia krótkich rękawów w pracy w szpitalu. Czy słusznie?

Prawo dla Ciebie

Żebranie: zakazać czy nie

Od kilku lat Szwedzi debatujš o delikatnej materii: czy wprowadzić zakaz żebrania na ulicach i placach miast i miasteczek. Jego zwolennicy chcš delegalizacjš chronić żebraków...

Rzecz o prawie

Mafie ważniejsze od zgwałceń

Meldunki o przestępstwach seksualnych muszš ustšpić innym, groŸniejszym zbrodniom, takim jak morderstwa i działalnoœć gangów. Dlaczego tak się dzieje, wyjaœniała w szwedzkich...

Urzędnicy

Mówcie mi Bror

Kiedy w 1967 r. Bror Rexed obejmował posadę dyrektora generalnego w Zarzšdzie Medycznym, oznajmił pracownikom, że będzie się do nich zwracał na ty, niezależnie od ich miejsca w...

Cudzoziemcy

Nieletni azylanci nie majš tak Ÿle

Niepełnoletnie osoby, które przybyły tu bez rodziców i uzyskały szwedzkie obywatelstwo, tracš możliwoœć łšczenia się z rodzinš. Według prawa jedynie cudzoziemiec może jš...

Rzecz o prawie

Samochodowi "bramkarze" w Szwecji

Czterdziestolatek z Helsinborga jest właœcicielem dziesięciu aut. Jedno z nich, renault, odholowano z placu Triangeln w Malmö z włšczonymi œwiatłami ostrzegawczymi. Renault to...

Rzecz o prawie

Gang Olsena testem na obywatelstwo

Od jakich słów zaczyna się szwedzki hymn? Co się wydarzyło 10 wrzeœnia 2003 r.? Co to znaczy SÄPO? Do takich i innych pytań będš się musieli przygotować cudzoziemcy, którzy...

Rzecz o prawie

Coraz więcej islamistów

W Szwecji mieszkajš tysišce ekstremistów promujšcych przemoc jako metodę działania – ocenia szwedzka Policja Bezpieczeństwa (SÄPO). Wœród nich sš neonaziœci, ale największa...

Rzecz o prawie

Wirus HIV na wokandzie

Zarażony wirusem HIV 49-latek uprawiał seks bez ochrony z innym mężczyznš. Oskarżono go o spowodowanie ryzyka zakażenia innej osoby, choć był w trakcie leczenia.

Rzecz o prawie

Czy kary mogš być za krótkie

Sšdy w Szwecji skazujš często na kilkutygodniowe kary pozbawienia wolnoœci. Tak nieznaczne restrykcje sš nieodczuwalne dla przestępców. Dlatego powinni oni odbywać karę poza...

Rzecz o prawie

Będzie demaskował dalej

Szwedzka prokuratura umorzyła dochodzenie przeciw australijskiemu aktywiœcie internetowemu Julianowi Assange'owi. Nie oznacza to jednak końca kłopotów założyciela...

Literatura

Pisarz, który ma okulary jak kret

W poniedziałek nagrodę im. Astrid Lindgren odebrał Wolf Erlbruch, niemiecki ilustrator i autor ksišżek dla dzieci. W trakcie ceremonii w filharmonii sztokholmskiej wyróżnienie w...

Mundurowi

Haniebny rejestr

Kiedy jeden z mainstreamowych dzienników ujawnił, że policja w regionie Skane prowadziła rejestr Romów, nikt nie przewidział, że będzie kosztował państwo 100 mln koron.

Rzecz o prawie

Wsadzać jak Ala Capone

Nowe prawo majšce zastopować finansowanie terroru nie działa. Zamiast niego władze podatkowe stosujš metodę, która niegdyœ umożliwiła skazanie Ala Capone na więzienie.

Rzecz o prawie

Bransoletka dla deportowanych?

Szwecja chce być skuteczniejsza w zapobieganiu terroryzmowi. Najwięcej kontrowersji wywołuje pomysł bransoletki elektronicznej dla osób, którym odmówiono azylu i które uznano za...

Kadry

Zadoœćuczynienie za odmowę podania ręki

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kobieta odmówiła podania ręki ze względu na swojš wiarę. Wówczas osoba rekrutujšca nowych pracowników przerwała rozmowę. Teraz rzecznik ds.

Rzecz o prawie

Co zrobić z terrorystami

Już dwa dni po zamachu w centrum Sztokholmu politycy zaczęli domagać się zmian legislacyjnych, przede wszystkim zaostrzenia prawa antyterrorystycznego.

Rzecz o prawie

Tak zarabia się na uchodŸcach

Lubna, która uciekła z Syrii do Jordanii, wystšpiła do szwedzkiej ambasady w Ammanie o przyznanie jej pierwszeństwa na liœcie osób ubiegajšcych się o prawo pobytu w Szwecji. –...

Rzecz o prawie

Hejt czy nie

Dwoje studentów prawa podjęło się prowadzenia procesu przeciwko państwu. „Niestraszny (im) żaden smok – zapewniajš, występujšc jako reprezentanci dziennikarki walczšcej z...

Rzecz o prawie

Szwedzi i Szwedki idš do woja

Szwecja reaktywuje powszechnš służbę wojskowš zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, zgodnie z prawem o powszechnym obowišzku obrony. Służba ma być wprowadzona już w przyszłym...

Example Alt
eWydanie