Monika Kuc
współpracownik
publicystka zajmująca się rynkiem sztuki i plastyką