Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Monika Kuc

publicystka zajmujšca się rynkiem sztuki i plastykš

Sztuka

Sekrety portretów pisarzy

Wybitny fotografik Krzysztof Gierałtowski na wystawę w Muzeum Literatury w Warszawie wybrał 50 zdjęć pisarzy, choć bez problemu mógłby pokazać ich dwukrotnie więcej.

Plus Minus

Wspomnienia z wielkiego Lwowa

Hasło „architektura Lwowa" kojarzy się zwykle z zabytkami historycznego centrum miasta, wpisanego na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO (od XIV-wiecznych gotyckich katedr:...

Kultura

Arena Design łšczy pokolenia

Trwa dziesišta edycja areny Design na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To najważniejsze wydarzenie promujšce innowacyjne wzornictwo i platforma współpracy miedzy...

Architektura

Co mówi o nas architektura

Katowice zapraszajš do Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego na czwartš edycję Design Days, jednego z największych w kraju wydarzeń skupiajšcych przedstawicieli...

Plus Minus

Wszystko o Witkacym

Kronika życia i twórczoœci Stanisława Ignacego Witkiewicza", wydana przez PIW w serii „Dzieła zebrane" Witkacego, to niezwykle ważna, a zarazem zaskakujšca ksišżka.

Sztuka

Œwietne grafiki w atrakcyjnych cenach

Desa Unicum w Warszawie zaprasza do nowej siedziby na przedaukcyjnš wystawę „Grafika Artystyczna” pełnš znakomitych nazwisk. Ponad 180 prac reprezentuje sztukę dawnš i...

Sztuka

Miasta z czerwonej listy

Wpis na Listę œwiatowego dziedzictwa w zagrożeniu UNESCO, popularnie zwana czerwonš listš, to jak ostrzegawcza kartka sędziego na boisku. Obecnie znajdujš się na niej 54 obiekty.

Dolny Œlšsk

Projekty, pomysły, budowle

Muzeum Architektury we Wrocławiu to jedyna taka placówka w Polsce. Wyróżnia je też niezwykła lokalizacja w koœciele i klasztorze Bernardynów z końca XV wieku.

Kraj

Pożegnanie z twórcš Szeryfa 1989

11 stycznia odbędzie pogrzeb grafika Tomasza Sarneckiego, twórcy pamiętnego plakatu Solidarnoœci „W samo południe” z wyborów 4 czerwca 1989.

Sztuka

3xNiepodległa

Trzema wystawami: „Paderewski”, Józef Brandt” i „Niepodległa 1918” Muzeum Narodowe w Warszawie uczci 100-lecie odzyskania niepodległoœci.

Sztuka

Liderki i superkobiety

Tegoroczna siódma edycja artystycznego kalendarza, wydanego przez Gedeon Richter, nosi tytuł „Kobiece sprawy”.

Sztuka

Bacciarelli mistrz portretu

5 stycznia mija 200 rocznica œmierci Marcello Bacciarellego, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta. Zamek Królewski w Warszawie przygotowuje wystawę jego portretów.

Kraj

Ubrani na ekranie

„Moda i kino" w Pawilonie Czterech Kopuł to pierwsza tak szeroka prezentacja kostiumów filmowych.

Sztuka

Powstanie muzeum Kresów

Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada stworzenie nowego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Rzecz o zdrowiu

Pozytywnie nakręceni

Do 17 stycznia trwa internetowa akcja „Myœlę pozytywnie”. Nie wolno się poddawać, tylko przy pozytywnym myœleniu możesz osišgnšć wszystko – przekonujš w promujšcych jš krótkich...

Muzyka

Koncerty ze szlachetnym przesłaniem

Pod koniec grudnia ruszy charytatywna trasa koncertowa „Betlejem w Polsce” z udziałem gwiazd. W programie kolędy i pieœni bożonarodzeniowe z całego œwiata.

Warszawa

Giganci z klocków Lego

Nowa wystawa budowli z klocków Lego, otwarta w sobotę na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, imponuje rozmachem.

Example Alt
eWydanie