Barbara Oksiska - Dziennikarka ekonomiczna
Barbara Oksiska
Dziennikarka ekonomiczna
Absolwentka administracji na Uniwersytecie Marii Curie - Skodowskiej oraz podyplomowych studiw systemu finansowego i polityki monetarnej organizowanych przez INE PAN i NBP