Anna Cielak-Wrblewska - Dziennikarka ekonomiczna
Anna Cielak-Wrblewska
Dziennikarka ekonomiczna
absolwentka ekonomii na UW. Zajmuje si gospodark i budetem