Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Janina Blikowska

Warszawa

Podwójne zabójstwo na warszawskiej Woli?

Stołeczna prokuratura wyjaœnia okolicznoœci œmierci 54-letniej kobiety, której ciało znaleziono przed kamienicš przy ul. Płockiej oraz 72-letniego mężczyzny, którego zwłoki były...

Życie Warmińsko-Mazurskiego

Wielki jubileusz

Około 30 wydarzeń odbędzie się w Œwiętej Lipce z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej i 400-lecia oddania miejsca pod opiekę polskiego króla i jego następców.

Życie Œlšska

Wielkie zakupy z dotacjš

Nawet 300 bezemisyjnych autobusów będzie mogła zakupić Górnoœlšsko-Zagłębiowska Metropolia dzięki podpisanemu porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Życie Ziemi Lubuskiej

Opowiadanie o winie

Kolekcja sreber zwišzana z konsumpcjš wina czy wyroby konwisarskie, które dotšd były w magazynach Muzeum Wina, wzbogacš w tym roku jego stałš ekspozycję.

Życie Dolnego Œlšska

Ksišżki na tablecie

W dawnej wrocławskiej restauracji w Przejœciu Œwidnickim działa już biblioteka. To nie jest zwykła czytelnia, ale „Centrum nowych technologii dla kultury i edukacji".

Example Alt
eWydanie