Regina Skibińska
współpracownik działu ekonomicznego