Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Danuta Frey

Dziennikarz, absolwentka Wydzialu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Zadania

Ruinę zabezpieczy gmina

Jeżeli obiekt budowlany grożący zawaleniem ma kilku współwłaścicieli, można zobowiązać do jego zabezpieczenia tylko jednego z nich.

Finanse

Ulgowe bilety dla mundurowych i ZUS

Uprawnienia emerytów i rencistów do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej nie mogą być uzależnione od posiadania legitymacji ZUS lub KRUS.

Example Alt
eWydanie