Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Tęczowy podręcznik

W recenzjach, do których dotarła "Rz" mnożš się zarzuty o "nachalnš narrację doktryny katolickiej". Na zdjęciu spotkanie Komisji Wspólnej Rzšdu i Episkopatu. Minister edukacji Krystyna Szumilas druga z lewej
Fotorzepa, Waldemar Kompała Waldemar Kompała
Mniejszoœci seksualne chcš, by w ksišżkach dla szkół pojawiły się „różne wzorce rodziny”. MEN ulega
Z podręczników biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie mogš zniknšć fragmenty odwołujšce się do tradycyjnych wartoœci. – Zależy nam, by w ksišżkach dla uczniów znalazły się treœci odzwierciedlajšce to, co faktycznie dzieje się w społeczeństwie, czyli nie tylko obraz rodziny jako mamy, taty i dzieci, ale także inne rodzaje rodzin – tłumaczy Mirosława Makuchowska, wiceprezes Kampanii Przeciw Homofobii. – Chcielibyœmy też, by nie było tam treœci zabarwionych œwiatopoglšdowo, ale aby były one oparte tylko na naukowych faktach. Ofensywa ta przynosi już pierwsze efekty. Oœrodek Rozwoju Edukacji (podlega MEN) wydał zalecenia dotyczšce szkoleń dla recenzentów podręczników. Podkreœla „uwrażliwienie na kwestie zwišzane z równym traktowaniem, w tym ze względu na orientację seksualnš". Przekłada się to na program szkoleń. Prof. Bogdan Chazan, wybitny położnik i ginekolog oraz recenzent podręczników, był dwa lata temu uczestnikiem szkolenia, którego jeden z modułów był poœwięcony teorii gender. – Wykładowca przekonywał nas m.in., że płeć jest zjawiskiem przejœciowym – mówi „Rz" Chazan.
Recenzentów MEN rażš twierdzenia, że „rodzina jest absolutnie nie do zastšpienia" Konserwatywni recenzenci zaczynajš też być przez resort edukacji odsuwani. W grudniu na organizowanym przez MEN seminarium nie znalazło się miejsce dla prof. Chazana, dr Urszuli Dudziak z KUL czy jezuity ks. dr. Józefa Augustyna. – Ostatnio nie dostaję podręczników do recenzji – mówi prof. Chazan. W podobnym tonie wypowiada się prof. Aleksander Nalaskowski, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, także rzeczoznawca MEN. „Rz" dotarła do dwóch recenzji podręczników wychowania do życia w rodzinie, które zostały przygotowane według nowych standardów. Mnożš się w nich zarzuty o „nachalnš narrację doktryny katolickiej". Recenzenci, m.in. prof. Maciej Kurpisz i dr hab. Jadwiga Bednarek, zalecajš, by w ksišżce „Wędrujšc ku dorosłoœci" nie używać sformułowań, że „rodzina jest absolutnie nie do zastšpienia". W imieniu tych œrodowisk występuje też Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rzšdu ds. równego traktowania. Przyznaje, że jest w kontakcie z MEN w sprawie podręczników. Co na to minister edukacji? W projekcie listu do pełnomocnik, do którego dotarła „Rz", pisze, że „uznaje za konieczne prowadzenie szkoleń dla rzeczoznawców opiniujšcych podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym i językowym, poœwięconych tematyce równoœci płci i przeciwdziałaniu stereotypom".  MEN nie odpowiedziało na pytania „Rz".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL