Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

W sprawie sześciolatków MEN manipuluje danymi

sxc.hu
Takiego zdania jest cała sejmowa opozycja. Od Ruchu Palikota przez SLD Solidarnš Polskę i PiS
Dziœ odbyło się głosowanie nad przyjęciem informacji ministerstwa edukacji o przygotowaniu samorzšdów do objęcia 6-latków obowišzkiem szkolnym. Informacja przeszła minimalnš iloœciš głosów. MEN zapewniał, że polskie szkoły sš do tego dobrze przystosowane. W te deklaracje nie wierzy  opozycja. Posłowie PiS, Solidarnej Polski, SLD i Ruchu Palikota w trakcie debaty podkreœlali, że dane MEN majš charakter propagandowy. Zarzucali ministerstwu, że zafałszowuje obraz polskich szkół. – To o czym opowiada minister edukacji Krystyna Szumilas niewiele ma wspólnego z rzeczywistoœciš. Coraz częœciej mówiš o tym w kuluarach nawet posłowie koalicji rzšdzšcej – mówi nam Sławomir Kłosowski poseł PiS i były wiceminister edukacji. W trakcie debaty padały zarzuty o to, że w 2014 r., gdy zgodnie z ustawš o oœwiacie do pierwszych klas będš musiały pójœć wszystkie szeœciolatki, szkołom grozi nadmierna kumulacja uczniów. Posłowie kwestionowali też liczbę nauczycieli nauczania poczštkowego, którzy sš potrzebni do przeprowadzenia reformy.
Rodzice już od 2009 r. mogš posyłać do pierwszych klas dzieci szeœcioletnie. Zainteresowanie społeczne tš reformš jest jednak niewielkie. W 2012 r. do szkół posłali ok. 17 proc. szeœciolatków. Poczštkowo obowišzek szkolny dla dzieci szeœcioletnich miała wejœć w życie właœnie w 2012 r., ale kiedy w 2011 r. okazało się że do szkół poszło niespełna 20 proc. dzieci w tym roczniku co groziło kumulacjš roczników w roku następnym (bo w I klasach spotkałby się cały rocznik szeœciolatków i 80 proc rocznika dzieci siedmioletnich), wdrożenie reformy odroczono o dwa lata. To dlatego teraz MEN robi wszystko by możliwie dużo szeœciolatków poszło do szkoły we wrzeœniu tego roku, by nie powtórzył się scenariusz z 2011 r..   Marzena Wróbel: Oszukaliœcie rodziców
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL