Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Papież abdykuje

AFP
Rzecznik Watykanu potwierdził informację podanš przez agencję ANSA, o ustšpieniu Benedykta XVI z urzędu Biskupa Rzymskiego, 28 lutego o godzinie 20:00. Nowy papież ma zostać wybrany na Wielkanoc
O abdykacji papież poinformował osobiœcie po łacinie w poniedziałek podczas konsystorza. - Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewnoœć, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie sš już wystarczajšce, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrowš. Jestem w pełni œwiadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitw - powiedział Benedykt XVI w swoim oœwiadczeniu. Papież podkreœlił, że posługa papieska wymaga siły "zarówno ciała, jak i ducha", której jemu w ostatnich miesišcach brakuje.
- Dlatego, w pełni œwiadom powagi tego aktu, z pełnš wolnoœciš, oœwiadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica œw. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadajš kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża - mówił dalej Benedykt XVI. Papież podziękował też za miłoœć i pracę tych, którzy wspólnie z nim służyli w czasie jego pontyfikatu oraz przeprosił za wszelkie swoje niedoskonałoœci. - Jeœli o mnie chodzi, również w przyszłoœci będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, œwiętemu Koœciołowi Bożemu - zakończył. Pełen tekst oœwiadczenia Benedykta XVI Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, aby zrzeczenie się urzędu przez papieża, Biskupa Rzymskiego, było ważne musi być to decyzja "dokonana w sposób wolny" i musi być "odpowiednio ujawniona", nie wymaga zaœ niczyjego przyjęcia.   Oœwiadczenie papieża

Papież inny niż Jan Paweł II

Wybitny teolog i autor kilkudziesięciu rozpraw naukowych i ksišżek, samotnik, meloman i pianista, profesor wcišż nieœmiało stawiajšcy kroki po komnatach Pałacu Apostolskiego i ziemi odwiedzanych krajów - taki jest Benedykt XVI, który 16 kwietnia skończy 86 lat, a trzy dni póŸniej obchodziłby ósmš rocznicę swego wyboru. Jako kardynał niezwykle ostro krytykowany za swe nieprzejednane w wielu kwestiach doktrynalnych stanowisko stał się w krótkim czasie uwielbianym przez tłumy wiernych papieżem, podziwianym za delikatnoœć, subtelnoœć myœli, przenikliwš inteligencję i bijšce od niego ciepło. Uważany za kontynuatora Jana Pawła II, wręcz - jak twierdzš niektórzy - przez niego "namaszczonego", jest przeciwieństwem swego poprzednika, przede wszystkim z racji tego, że papieżem został w wieku 78 lat, podczas gdy kardynał Wojtyła miał w 1978 roku o 20 lat mniej.   Jaki był pontyfikat Benedykta XVI Podróżował wiele po œwiecie jako kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Odwiedził Inków, chodził po wysokich Andach, przemierzył Ziemię Œwiętš, kilka razy był w Polsce. Swojš wizję kierowania Koœciołem przedstawił w przemówieniu, wygłoszonym tuż po wyborze - Mój prawdziwy program rzšdzenia polega na tym, aby nie realizować mojej woli i moich idei, lecz wsłuchiwać się w cały Koœciół, w słowa i wolę Pana i pozwolić mu się prowadzić, aby to on prowadził Koœciół w tej godzinie naszej historii. „Jestem zszokowany decyzjš papieża"

Kardynał Nycz: to zaskoczenie

- Niewštpliwe zaskoczenie - mówi rp.pl o decyzji o abdykacji Benedykta XVI kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Dodaje, że z drugiej strony, znajšc stan zdrowia Papieża, znajšc jego decyzyjnoœć można się było tego spodziewać. Kardynał Nycz dodaje, że zapowiedziana abdykacja to mocny przykład umiejętnoœci podejmowania decyzji przez Benedykta XVI. - Bywajš decyzje heroiczne. Benedykt XVI właœnie dowiódł, że dla dobra Koœcioła gotów jest na wszystko. Przy okazji pokazał swš wielkoœć i odwagę  -  napisał na swoim profilu facebookowym ks. Artur Stopka, w  latach 2009 - 2011, rzecznik archidiecezji katowickiej, były dyrektor serwisu ekai.pl. Papież nie wykluczał rezygnacji już wczeœniej? Niemieckie media podkreœlajš ,że decyzjš papieża zaskoczeni sš także hierarchowie niemieckiego Koœcioła. "Spiegel Online" zwraca jednak uwagę na słowa papieża wypowiedziane w wywiadzie w 2010 roku w którym powiedział wyraŸnie, że papież ma "obowišzek ustšpić" jeżeli nie jest w stanie wykonywać swego urzędu. "Jeżeli papież dojdzie do przekonania, że fizycznie czy też psychicznie nie jest w stanie sprostać wymogom swego urzędu, to ma wtedy prawo a w pewnych okolicznoœciach nawet obowišzek ustšpienia". Słowa te brzmiš bardzo podobnie do tekstu dzisiejszego oœwiadczenia papieskiego. Na pytanie dziennikarzy na temat decyzji papieża przedstawiciele Koœcioła w Niemczech odpowiadajš niezmiennie: "Jesteœmy tak samo zaskoczeni  jak wszyscy". Terlikowski: Na Konklawe wszystko może się zdarzyć. - Decyzja papieża Benedykta XVI spadła jak grom z jasnego nieba. Trudno pozbierać myœli. Wierzę, że Ojciec Œwięty głęboko przemyœlał swojš decyzję. Jednak jego rezygnacja może oznaczać, że dla Koœcioła mogš przyjœć trudne czasy. Na Konklawe wszystko może się zdarzyć. Mam tylko nadzieję, że kardynałowie wybiorš tego papieża, którego wskaże im Duch Œwięty- mówi red. Tomasz Terlikowski, red. nacz portalu Fronda.pl Brat papieża Benedykta XVI, Georg Ratzinger, wymienił nadszarpnięte zdrowie młodszego brata jako przyczynę jego rezygnacji z urzędu. - Wiek cišży - powiedział 89-letni kanonik kapituły katedralnej w Ratyzbonie w poniedziałek agencji dpa. Jak wyjaœnił, lekarz odradził papieżowi podejmowanie transatlantyckich podróży. Jego brat ma też coraz większe problemy z chodzeniem - dodał Georg Ratzinger. - Papież szybko się męczył - powiedział jego brat. Rezygnację z urzędu nazwał "naturalnym procesem". - Mój brat życzy sobie na staroœć więcej spokoju - wyjaœnił ks. Georg Ratzinger. Jak przyznał, był od miesięcy wtajemniczony w plany brata. Ks. Georg Ratzinger jest kanonikiem kapituły katedralnej w Ratyzbonie, przez 30 lat kierował tamtejszym chórem. Ks. Luter: To wielkie wyzwanie dla Koœcioła
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL