Jak utworzyć i zarejestrować fundację

Tabela 1 . Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników
Rzeczpospolita
Fundacje mogą ustanawiać zarówno osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, jak i prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.
W Polsce z roku na rok wzrasta liczba fundacji. Coraz więcej osób decyduje się na jej założenie. Cele ich są różne, ale wszystkie szczytne. Kwestie prawne w tym zakresie reguluje ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (DzU nr 21, poz. 97 z późn. zm.). Fundacje mogą ustanawiać zarówno osoby fizyczne - niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania jak i osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. W praktyce najwięcej jest fundacji zajmujących się takimi zagadnieniami jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami i zwierzętami. Forma aktu notarialnego Akt fundacyjny, który jest tzw. aktem zał...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL