Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i opinie

Ameryka wcišż numerem jeden

ROL
Delikatnie mówišc: Stany Zjednoczone nie miały w ostatnich latach dobrej passy. To od nich rozpoczšł się œwiatowy kryzys
To ten kraj zadłuża się w zastraszajšcym tempie i ryzykuje bolesny upadek z fiskalnego urwiska. To wreszcie to państwo oddala się coraz bardziej od ideału jego ojców założycieli. Mimo to, głupotš jest spisywać Amerykę na straty. Ma ona wcišż ogromny potencjał, o czym œwiadczš choćby rankingi najpotężniejszych firm. Na liœcie 500 spółek o największej wartoœci rynkowej, firmy z USA zajmujš aż 173 miejsca. Rosnšcš chińskš potęgę, drugš pod względem wielkoœci gospodarkę œwiata, reprezentuje jedynie 38 spółek. Chiny wcišż majš dalekš drogę do zdetronizowania USA. Co stoi za silnš pozycjš amerykańskich firm? Spójrzmy na pierwszš dziesištkę. Na pierwszym miejscu Apple, na dalszych Google i Microsoft. A więc koncerny innowacyjne i kreatywne. Choć o żenujšco niskim poziomie edukacji w amerykańskich szkołach kršżš legendy, to USA wcišż sš potęgš technologicznš. Utrzymujš przewagę dzięki temu, że firmy, uczelnie i państwo potrafiš wyłowić zdolnych ludzi, zapewnić im odpowiednie warunki pracy i pozwolić im na wdrażanie rewolucyjnych rozwišzań. Drugie miejsce w rankingu zajmuje co prawda bardziej „tradycyjna" firma – koncern naftowy Exxon. Amerykański przemysł naftowo-gazowy jest jednak również branżš przyszłoœciowš. Korzysta on na szerokš skalę z technologii umożliwiajšcych łupkowš rewolucję. Dzięki temu, za dziesięć lat USA mogš być największym producentem ropy na œwiecie. Pamiętajmy jednak o słaboœciach Ameryki. Œwiadczy o nich choćby wysoka pozycja w rankingu Wal-Martu – sieci symbolizujšcej piętę achillesowš Amerykanów, czyli bezmyœlnš konsumpcję chińskich dóbr kupionych na kredyt.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL