Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Oto najlepsze polskie szpitale

ROL
Ranking „Rz" i CMJ. Przez ostatni rok ubyło placówek bez długów. Za to coraz więcej zabiega o certyfikaty jakoœci.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zwycięzcš rankingu „Bezpieczny szpital 2012". To prestiżowe zestawienie „Rzeczpospolita" przygotowuje co roku wspólnie z Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia.

W złotej setce zmiana lidera

Pierwsze miejsce w złotej setce, czyli zestawieniu zabiegowych szpitali publicznych wielospecjalistycznych i onkologicznych, zajęła bialskopodlaska placówka, zdobywajšc 905 pkt na 1000 możliwych. Awansowała z czwartej pozycji sprzed roku. Pokonała ubiegłorocznego zwycięzcę – Samodzielny Publiczny Szpital im. Jana Pawła II w Zamoœciu (887 pkt). Na trzeciej pozycji znalazło się Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ze Szczecina (876 pkt).
Najbliższy ideału wynik – 909 pkt – uzyskał zwycięzca rankingu zabiegowych szpitali niepublicznych: Pleszewskie Centrum Medyczne. Wœród szpitali publicznych monospecjalistycznych bezkonkurencyjny okazał się warszawski Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Pierwsze miejsce w zestawieniu szpitali niezabiegowych przypadło Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi GruŸlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Po raz pierwszy, w osobnym podrankingu, wskazujemy w tym roku dziesištkę szpitali wyróżniajšcych się pod względem jakoœci opieki medycznej. W tym zestawieniu zwyciężyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Nasz ranking to nie tylko rywalizacja poszczególnych placówek, ale też regionów. I tak np. ze swoich szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych może być dumne województwo dolnoœlšskie. W pierwszej pięćdziesištce znalazło się aż pięć placówek z tego regionu oraz po cztery z Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego i Małopolskiego. Tylko jedna – z Podkarpacia. W całym zestawieniu wyróżnionych szpitali prym wiedzie Mazowsze (do złotej setki dostało się dziesięć placówek).

Kryzys się pogłębia

Ten rok pokazał, że kryzys coraz bardziej daje się we znaki służbie zdrowia. – Z roku na rok zmniejsza się liczba tych szpitali, które mogš pochwalić się dodatnim wynikiem finansowym. W 2009 roku dodatni bilans miało 72 proc. placówek, w tym roku niemal o połowę mniej, niecałe 43 proc. – zwraca uwagę Michał Bedlicki z Centrum Monitorowania Jakoœci. A gdyby wzišć pod uwagę wszystkie szpitale w Polsce, nie tylko te obecne w rankingu – czyli placówki z najwyższej półki – to obraz polskiej służby zdrowia byłby jeszcze bardziej niepokojšcy. – W tym roku pod względem sytuacji finansowej szpitali cofnęliœmy się, niestety, do 2007 roku – zwracajš uwagę eksperci.

Inwestujš z rozmachem

Ale pod innymi względami jest lepiej niż wczeœniej. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w wielu placówkach widać rozmach w inwestowaniu – w budynki, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i komputerowy. – Widoczne jest wykorzystanie funduszy unijnych. Szpitale rozbudowujš bloki w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń czy inwestujš w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji – mówi Bedlicki. Kolejny pozytywny trend dotyczy certyfikatów akredytacyjnych. Coraz więcej szpitali stara się uzyskać takie dokumenty potwierdzajšce spełnienie obiektywnych standardów. – My oczywiœcie nie wnikamy w wewnętrznš punktację certyfikatów. Dla naszego zestawienia istotne było tylko to, czy jednostka ma akredytację czy nie – wyjaœnia Bedlicki.

Splendor i prestiż

Nasz ranking „Bezpieczny szpital" to absolutna top lista placówek medycznych w Polsce, w których pacjent – mimo choroby – może czuć się dobrze i być profesjonalnie obsłużony. Jak mówiš szefowie placówek, które w poprzednich latach uzyskiwały w nim wysokš pozycję, ranking to splendor i prestiż. – Otwiera też szerzej drzwi do urzędów, czy to naszych organów założycielskich, marszałków województw, czy NFZ – przyznajš. Tegoroczne zestawienie powstało po analizie ankiet nadesłanych przez 254 placówki. Kierownictwo szpitali tradycyjnie musiało odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczšce zarzšdzania majštkiem, finansami, personelem oraz jakoœci samego leczenia i inwestycji. Trzeba było także wykazać liczbę skarg od pacjentów czy wyliczyć nieprzewidziane zdarzenia, do jakich doszło w placówce w cišgu roku. – Nasza metodologia pozostaje stała. Nie wprowadzamy radykalnych zmian po to, by wyniki z roku na rok były bardziej porównywalne – wyjaœnia Michał Bedlicki. W rankingu od poczštku bierze udział porównywalna liczba szpitali – pewnych swoich wyników, chcšcych się nimi pochwalić. W 2010 r. było ich 250, w ubiegłym roku nastšpił lekki spadek (234 ankiety), głównie ze względu na kryzys i kłopoty z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie chcš w takim zestawieniu uczestniczyć placówki bardzo zadłużone – z góry skazane na niższe pozycje na liœcie, mimo że nie ujawniamy wyników tych szpitali, które znalazły się poza złotš setkš. Zobacz pełne wyniki rankingu „Bezpieczny Szpital 2012"
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL