Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Nie wolno igrać z emocjami

Tomasz Wróblewski
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Pochopnie napisaliœmy o odnalezieniu na wraku rzšdowego tupolewa w Smoleńsku trotylu i nitrogliceryny. To mogły być te składniki, ale nie musiały.
Niepokoi nas jednak to, co było głównym przesłaniem wczorajszej publikacji, że dla ostatecznego wykluczenia obecnoœci substancji wybuchowych musimy poczekać jeszcze pół roku. Tyle, zdaniem prokuratorów wojskowych, potrwajš badania laboratoryjne. Dlaczego dwa i pół roku po katastrofie ta hipoteza wcišż nas przeœladuje? Czy szczštki pozostajšce w Moskwie faktycznie uda nam się kiedyœ przebadać? Jakie błędy popełniono przy poprzednich badaniach? I wreszcie, dlaczego prokuraturze wcišż z takim trudem przychodzi dzielenie się tymi informacjami z opiniš publicznš?
Nie stawiamy ich po to, żeby dodatkowo zmšcić obraz po i tak mało przejrzystej konferencji płk. Szelšga, ale żeby zwrócić uwagę na konsekwencje rozwlekłych i niezrozumiałych poczynań prokuratury.
Absurdalne zarzuty o zbrodnie, o zdradę można oczywiœcie przypisywać temperamentowi politycznemu Jarosława Kaczyńskiego, ale można też zapytać o igranie z emocjami. O niezrozumiałe powtarzanie tych samych procedur œledczych. O reagowanie przedstawicieli rzšdu dopiero po tym, jak wybucha skandal. Zgadzajšc się z premierem co do odrażajšcego rozgrywania Smoleńska dla potrzeb politycznych, to właœnie w kontekœcie mnożšcych się teorii spiskowych niezrozumiała jest zwłoka i przetrzymywanie tak ważnych informacji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL