Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Zmarł Janusz Krasiński

ROL
Janusz Krasiński, pisarz, dramaturg, członek Szarych Szeregów, żołnierz Powstania Warszawskiego, więzień KL Auschwitz, w latach 2005-2008 prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, zmarł w Warszawie w wieku 84 lat
- Dziœ, 14 paŸdziernika 2012, nad ranem zmarł nagle Janusz Krasiński, wybitny prozaik i dramaturg i wielki patriota, członek Szarych Szeregów i żołnierz Powstania Warszawskiego, autor sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych, m.in. niezapomnianej "Czapy", powieœci i opowiadań oraz reportaży - wspominał Krasińskiego Jacek Moskwa, prezes Oddziału Warszawskiego SPP. Janusz Krasiński urodził się 5 lipca 1928 roku w Warszawie. Podczas okupacji był członkiem Szarych Szeregów, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Trafił do obozu w Pruszkowie, a następnie do obozu Auschwitz, skšd został przeniesiony do Hersbruck pod Norynbergš. Razem z innymi więŸniami tego obozu pod koniec marca 1945 roku został przetransportowany do obozu Dachau, który 9 kwietnia 1945 roku wyzwolili Amerykanie. Do 1947 roku Krasiński pozostał w Niemczech, mieszkał m.in. w Monachium, gdzie uczęszczał do szkoły œredniej. Gdy w 1947 roku Krasiński powrócił do Polski, aresztowano go pod zarzutem rzekomego szpiegostwa na rzecz wywiadu USA. Skazany przez Wojskowy Sšd Rejonowy w Warszawie na 15 lat więzienia, zwolniony został w 1956 roku na mocy amnestii, ale z zarzutu szpiegostwa uwolnił go dopiero Sšd Najwyższy - Izba Wojskowa w 1998 roku.
W drugiej połowie lat 50. Krasiński pracował w Warszawie m.in. jako drukarz i magazynier. Jako literat zadebiutował w 1956 roku na łamach "Po prostu" wierszem "Karuzela". Współpracował z tygodnikiem "Współczesnoœć", a w latach 1960-66 był redaktorem redakcji słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Potem, do 1975 roku prowadził dział prozy w tygodniku "Kultura", a następnie pracował w redakcji "Dialogu". Był członkiem m.in. Zwišzku Literatów Polskich, Polskiego PEN Clubu, Polskiego Oœrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, a także Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 2005-2008 pełnił funkcje prezesa, od 2008 roku miał tytuł prezesa honorowego SPP). "Niewštpliwie mojš obsesjš jest mój życiorys, bardzo skomplikowany i powiedziałbym, że do dziœ tragiczny. Obsesjš jest też koniecznoœć, potrzeba przekazania tego, co się przeżyło innym, jako doœwiadczenia, które, nie zakłócajšc szczęœliwego życia młodym, pozostawiałoby w ich œwiadomoœci fakt, że istnieje zawsze alternatywa, że nigdy nie wiadomo, co może się w życiu zdarzyć. Ja też byłem kiedyœ dzieckiem, byłem szczęœliwy, po czym to się nie tyle skończyło, co momentalnie urwało. To jest ta groŸba i dobrze jest, jeœli człowiek w jakimœ stopniu jest na to przygotowany; zupełnie inaczej wtedy żyje, ma inny stosunek do innych osób. Jest wtedy po prostu głębszym, mšdrzejszym i chyba lepszym człowiekiem" - powiedział Krasiński o swojej twórczoœci w wywiadzie dla pisma "Arcana" w 2008 roku. Pierwsza powieœć Krasińskiego "Haracz szarego dnia" ukazała się w 1973 roku, potem wydał m.in. tom opowiadań "Jakie wielkie słońce" (1962), powieœci "Wózek" (1966), czterotomowy cykl powieœci autobiograficznych uhonorowany w 2006 roku nagrodš im. Józefa Mackiewicza ("Na stracenie", "Twarzš do œciany", "Niemoc", "Przed agoniš"). Opowiadajšc o życiu bohatera cyklu - Szymona Bolesty, będšcego alter-ego autora, Krasiński pisał o doœwiadczeniu totalitaryzmu - PRL-owskim życiu człowieka, któremu doœwiadczenia życiowe nie pozwalajš ani uwierzyć w komunistyczny system, ani też iœć z nim na kompromis. Opublikował też wybór dramatów "Czapa" (1973), a także zbiory reportaży m.in. "Przerwany rejs Białej Marianny" (1960), "Trzeci horyzont" (1964).
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL