Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofy

29-letni górnik poszukiwany w kopalni Silesia

29-letni górnik z kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach wpadł rano do podziemnego zbiornika na węgiel. Nie wiadomo, czy górnik żyje - ma z nim kontaktu. W kopalni trwa akcja ratownicza
O godz. 20. w kopalni wcišż trwała akcja ratownicza. Z poszukiwanym 460 m pod ziemiš pracownikiem nie ma kontaktu. Nie wiadomo czy żyje. "Zbiornik jest obecnie opróżniany z węgla za pomocš specjalnego urzšdzenia, które udało się tam zamontować. W tej chwili trudno powiedzieć, jak długo może jeszcze potrwać akcja" - powiedziała   Ewa Szpejna z Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) Silesia.
Akcja ratownicza w Silesii jest bardzo trudna ze względu na specyficzne warunki, w jakich doszło do wypadku. Górnik wpadł do głębokiego na ok. 25 metrów zbiornika w połowie wypełnionego węglem. Ratownicy znajš jego przybliżone położenie dzięki nadajnikowi umieszczonemu w lampce pracownika. Nie widzš go jednak. Zbiornik ma blisko 500 m szeœc. objętoœci. W chwili wypadku był wypełniony węglem w około połowie. Gdy górnik wpadł do œrodka, przez jakoœ czas do zbiornika nadal sypany był węgiel. Aby odnaleŸć pracownika, trzeba ostrożnie wybrać urobek ze zbiornika. Temu służy zamontowane na kołowrocie urzšdzenie. Chwilę po wypadku taœmocišgi szybko zatrzymano. Obecnie kopalnia nie wydobywa węgla, ruch zakładu górniczego został wstrzymany. Na razie nie wiadomo, dlaczego górnik wpadł do zbiornika, do którego taœmocišgi wsypywały urobek. Koledzy pracownika relacjonowali, że 29-latek nagle zniknšł im z oczu. Okolicznoœci wypadku wyjaœniajš organa nadzoru górniczego. PG Silesia jest spółkš z większoœciowym udziałem czeskiego inwestora, który kupił kopalnię od Kompanii Węglowej. Wiosnš tego roku, po ponad roku przygotowań i inwestycji, zakład wznowił wydobycie węgla. To pierwszy poważny wypadek, do którego doszło w tej kopalni od jej ponownego uruchomienia. W akcji w kopalni uczestniczy szeœć zastępów ratowniczych - dwa z kopalni oraz po dwa ze stacji ratownictwa górniczego: okręgowej i centralnej. W pierwszym półroczu 2012 r. w całym polskim górnictwie zdarzyło się 2975 rozmaitych wypadków przy pracy. To 8 proc. mniej niż w tym samym czasie przed rokiem. W kopalniach węgla kamiennego poszkodowanych zostało 779 pracowników tych zakładów oraz 274 osób z firm usługowych. Od poczštku roku w polskich kopalniach zginęło 19 osób, w tym 15 w kopalniach węgla kamiennego. Tylko w cišgu minionego miesišca w œlšskich kopalniach zginęło szeœć osób. Ostatni œmiertelny wypadek miał miejsce tydzień temu w kopalni Soœnica, inne kilka dni wczeœniej w kopalniach Piekary i Chwałowice. Według nadzoru górniczego nadal głównymi przyczynami wypadków œmiertelnych i ciężkich w kopalniach węgla kamiennego sš: wykonywanie robót górniczych niezgodnie z przepisami i ustaleniami zawartymi w technologiach prac, zła organizacja pracy, nierozważne i ryzykowne zachowania pracowników, wykonywanie prac przy urzšdzeniach elektroenergetycznych i przewodach jezdnych będšcych pod napięciem oraz brak właœciwego nadzoru ze strony kierownictwa i dozoru ruchu kopalń.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL