Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Pussy Riot nie mogš zmienić sędzi

Pussy Riot
AFP
Na procesie członkiń zespołu punkrockowego Pussy Riot,sšdzonych za chuligaństwo w cerkwi, po raz kolejny odmówiono spełnienia proœby obrony o odsunięcie od sprawy prowadzšcej jš sędzi, której podsšdne i ich obrona zarzucajšstronniczoœć.
Uzasadniajšc wniosek podsšdne powiedziały: "Jesteœmy tu pozbawionymi głosu istotami, ciałami, które przywożš do sšdu. Nie dajš nam prawa do obrony, ignorujš nasze wypowiedzi, nie pozwalajš wzywać do sšdu œwiadków obrony". Zdaniem adwokatki osób, które uznano za poszkodowane w zwišzku z występem w œwištyni performerek Pussy Riot, wniosek o odsunięcie sędzi (Mariny Syrowej) nie zawiera poważnych dowodów uchybień i służy jedynie przecišganiu procesu. Na poniedziałkowej rozprawie, jak pisze agencja AFP, była obecna brytyjska posłanka z Partii Pracy Kerry McCarthy i przedstawiciele wielu zachodnich ambasad.
Sędzia zarzuca obronie, że adwokat obrony za dużo mówi, przerywa wypowiedzi - napisała brytyjska posłanka na Twitterze. Dodała, że wszystkie osoby, z którymi rozmawiała, uważajš, że dziewczyny z Pussy Riot zostanš uznane za winne i skazane, lecz na niższy wyrok niż grożšce im maksymalnie siedem lat. Trzy członkinie zespołu - 22-letnia Nadieżda Tołokonnikowa, 29-letnia Jekatierina Samucewicz i 24-letnia Maria Alochina - odpowiadajš przed sšdem za chuligaństwo w œwištyni. 21 lutego pięć artystek wykonało w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela utwór "Bogurodzico, przegoń Putina". Trzy z nich zatrzymano, gdy umieœciły w internecie film ze swojego występu. Według oponentów władz proces trzech młodych kobiet jest motywowany politycznie i - jak pisze agencja Reutera - stanowi jednš z prób uciszenia rosyjskiej opozycji, która w minionych miesišcach organizowała liczne i wielkie protesty. W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin oœwiadczył, że członkinie Pussy Riot, oskarżone o chuligaństwo w prawosławnej œwištyni, nie powinny być traktowane przez wymiar sprawiedliwoœci zbyt surowo, choć on sam potępia ich czyn. Mimo bardzo licznych apeli rosyjskich i zagranicznych twórców kultury i artystów w obronie młodych kobiet areszt przedłużono im do stycznia 2013 roku.

Chodorkowski: œredniowieczna inkwizycja

Były szef Jukosu Michaił Chodorkowski powiedział , że członkinie Pussy Riot zapewne posunęły się za daleko w swym proteœcie w soborze, lecz ich proces przypomina œredniowiecznš inkwizycję. Chodorkowski, którego sšdzono w tej samej sali moskiewskiego sšdu, gdzie odbyło się kilka rozpraw w procesie oskarżonych o chuligaństwo w œwištyni trzech artystek z zespołu Pussy Riot, zaapelował o wyrozumiałoœć wobec oskarżonych ze względu na ich młody wiek. - To bolesne obserwować, jak je sšdzš - oœwiadczył Chodorkowski, zaznaczajšc, że słowo "sšdzš" można w tym wypadku odnieœć jedynie do œredniowiecznej inkwizycji. Oœwiadczenie Chodorkowskiego zamieszczono na stronie internetowej centrum prasowego jego i jego partnera biznesowego Płatona Lebiediewa, który również odbywa karę wieloletniego więzienia. Obaj zostali skazani w dwóch procesach za zarzucane im przestępstwa podatkowe. Obaj uważajš, że motywy ich procesów były polityczne. - Błšd radykalizmu można wybaczyć młodym napisał Chodorkowski i zaapelował do "wszystkich myœlšcych, wykształconych ludzi, do ludzi dobrych o przesłanie słów nadziei dziewczynom". Chodorkowski opisał też, co stanowi suchy prowiant, którym karmiš podsšdnych w przerwach w cišgu dnia; to suchy makaron lub kasza zalewane wrzštkiem. Męki podsšdnych, jak pisze były szef Jukosu, nie kończš się po rozprawie, która kończy się póŸnym wieczorem, bo nim tafiš do swych cel, jest już tak póŸno, że na sen pozostaje około trzech godzin, gdyż bardzo wczeœnie muszš wstawać na rozprawę w dniu następnym. Podkreœlił, że jedynym dniem, kiedy można wzišć prysznic, jest sobota. - Nie wiem, jak dziewczyny mogš to wytrzymać. Sędzia oczywiœcie wie o tym reżimie. Czy to nie tortura? - pyta Chodorkowski.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL