Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Koncesja OLT Express na włosku

materiały prasowe
Do końca lipca OLT Express musi przedstawić Urzędowi Lotnictwa Cywilnego sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Jeœli tego nie zrobi, może stracić koncesję na latanie
Zgodnie z rozporzšdzeniem unijnym za każdy rok kalendarzowy przewoŸnik jest zobowišzany przedstawić sprawozdanie finansowe, zaakceptowane przez biegłego rewidenta. OLT tego nie zrobił. - Nie dostaliœmy takiego sprawozdania, w zwišzku z tym kilka tygodni temu wszczęliœmy postępowanie, które ma wyegzekwować przepisy. Daliœmy przewoŸnikowi termin na złożenie tego sprawozdania do końca lipca - mówi rzeczniczka ULC Katarzyna Krasnodębska. Co się stanie, jeœli przewoŸnik nie przedstawi w terminie wymaganego dokumentu? ULC może m.in. zawiesić koncesję lub jš cofnšć. - Mamy wiele możliwoœci - dodaje.
Na œrodę jest planowana konferencja prasowa OLT Express, podczas której przewoŸnik ma przedstawić wyniki za pierwsze trzy miesišce działalnoœci oraz ogłosić zmiany w rozkładzie lotów. Spółka poinformowała, że informacje ws. sprawozdania finansowego też przedstawi podczas tej konferencji. OLT Express działa od poczštku kwietnia. Obecnie lata m.in. do Gdańska, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi. PrzewoŸnik planuje od końca paŸdziernika uruchomić połšczenia europejskie. OLT Express powstał w 2011 roku w wyniku przejęcia przez fundusz kapitałowy Amber Gold większoœciowych udziałów w dwóch polskich liniach lotniczych: OLT Jetair oraz Yes Airways. OLT Jetair była liniš lotniczš oferujšcš loty krajowe i zagraniczne przy wykorzystaniu samolotów turboœmigłowych o regionalnym zasięgu. Yes Airways była wczeœniej liniš czarterowš, wykorzystujšcš samoloty typu Airbus A320.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL