Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Europejska chadecja potępia Pontę

Chadecka Europejska Partia Ludowa (EPL) potępiła premieraRumunii Victora Pontę i jego centrolewicowš koalicję rzšdowš za "absolutne lekceważenie" państwaprawa, jakim było "autorytarne" zawieszenie prezydenta Rumunii, konserwatysty Traiana Basescu.
Przewodniczšcy EPL (największa frakcja w PE) Wilfried Martens oœwiadczył, że przeprowadzone "pod presjš" pištkowe głosowanie w rumuńskim parlamencie w celu zawieszenia Basescu jest "kolejnym, dokonanym bez skrupułów, aktem politycznym torujšcym drogę do galopujšcego autorytaryzmu". - Mimo iż rumuński Trybunał Konstytucyjny orzekł w pištek, że Basescu nie złamał konstytucji, socjalistyczno-liberalny rzšd przegłosował jego zawieszenie - dodał Martens. - Arbitralne akty w rodzaju odwołania przewodniczšcych obu izb parlamentu i zawieszenia prezydenta pokazujš, że rzšd Ponty zmierza w stronę autorytaryzm - uznał przewodniczšcy EPL.
Zapowiedział on, że instytucje europejskie "nie pozwolš, aby Rumunia odstšpiła od europejskich wartoœci i zeœlizgnęła się w stronę rzšdów autorytarnych". - Parlament Europejski - dodał Martens - będzie œledził sposób przeprowadzenia referendum w sprawie przyszłoœci Basescu. W referendum, które odbędzie w cišgu najbliższych trzech tygodni, rumuńscy wyborcy zadecydujš, czy Basescu pozostanie na stanowisku prezydenta. Centrolewica oskarża go o to, że nie respektował podziału władzy, podkopywał niezależnoœć sšdów i uzurpował sobie uprawnienia należšce do władzy wykonawczej. Próba usunięcia Traiana Basescu za rzekome wielokrotne pogwałcenie konstytucji stanowi kulminacyjny moment w bezpardonowej wojnie toczšcej się od dwóch miesięcy między nim a rumuńskim premierem, socjaldemokratš Victorem Pontš, która rozgorzała po upadku ostatniego rzšdu konserwatywnego, wiernego prezydentowi.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL