Kto po 30 miesiącach pracy dostanie wyższą emeryturę

Osoba, która po przyznaniu świadczenia obliczonego na starych zasadach przepracowała co najmniej dwa i pół roku, może zyskać na nowej kwocie bazowej
sxc.hu
Osoba, która po przyznaniu świadczenia obliczonego na starych zasadach przepracowała co najmniej dwa i pół roku, może zyskać na nowej kwocie bazowej. Wysokość podwyżki zależy od tego, jak długo ma status emeryta lub rencisty
Obowiązujące przepisy emerytalno-rentowe przewidują pewne preferencje dla osób, które odpowiednio długo pracowały po przyznaniu emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego przyznanego przez powiatowy urząd pracy. Tacy pracownicy ubiegając się o kolejne świadczenie (np. emeryturę po rencie lub o drugą emeryturę), mogą jednocześnie liczyć, że ZUS uwzględni te same zarobki, na podstawie których ustalił poprzednie świadczenie, ale zastosuje nową kwotę bazową. Opisane niżej zasady nie mają zastosowania w sytuacji przepracowania 30 miesięcy przez osobę uprawnioną do starej emerytury, która ubiega się następnie o emeryturę obliczaną całkowicie na nowych zasadach. Preferencyjne zasady dotyczą w pierwszej kolejności osób przechodzących z renty na emeryturę. Ale nie na każdą, lecz tylko tę liczoną według tzw. dotychczasowych zasad. Prawo do niej mają urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. oraz ci spośród urodzonych w latach 1949 – 1968, ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL