Zasiłek celowy: jednorazowa kwota na leki, remont lub opał

aktualizacja: 05.05.2012, 07:46
Można otrzymać pieniądze na opał, remont lub leki
Można otrzymać pieniądze na opał, remont lub leki
Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Osoba niezamożna, która znalazła się w trudnej sytuacji bytowej, może otrzymać zasiłek celowy

Na leki, odzież lub opał można otrzymać zasiłek celowy. Aby go przyznano, wnioskodawca musi spełnić kryterium dochodowe. Osoba samotna musi wykazać dochód niższy niż 477 zł. Limit dla tych, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, jest niższy i wynosi 351 zł.
Ustawowe progi dochodowe uprawniające do tego świadczenia mogą jednak zostać podwyższone uchwałą rady gminy. Zasiłek przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej usprawiedliwionej stanem zdrowia lub sytuacją rodzinną.
Pojęcie „niezbędnej potrzeby bytowej" jest niedookreślone, a jego interpretacja należy do organu rozstrzygającego indywidualną sytuację.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 maja 1999 r. (sygn. I SA 141/99) uznał np., że zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie kosztów leczenia w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli leczenie takie stanowi niezbędną potrzebę życiową ubiegającej się o pomoc osoby. W orzecznictwie sądu za niezbędną potrzebę bytową nie zostały natomiast uznane: spłata zaciągniętego kredytu, konieczność pokrycia zaległości w opłatach za mieszkanie czy zakup biletu miesięcznego.
Ustawodawca odstąpił od szczegółowego określenia wysokości zasiłku celowego. Ustalenie kwoty wsparcia pozostawiono organowi przyznającemu świadczenie.

POLECAMY

KOMENTARZE