Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Estońskie rysie: Abaris i Widar

Flickr
Internauci wybrali imiona dla pary rysiów, które od marca żyjš w mazurskichlasach. Samce nazywajš się Abaris i Widar
Oba samce przyjechały na Mazury z Estonii w ramach prowadzonego przez ekologów odnawiania tego gatunku w tej częœci Polski. Jak powiedział rzecznik prasowy WWF Polska Paweł Œredziński o takim wyborze zdecydowało "ciekawe powišzanie cech rysia ze znaczeniem imion". Abaris był mitycznym mędrcem greckim, posiadaczem specjalnej strzały, która czyniła go niewidzialnym, natomiast Widar to nordycki bóg ciszy zamieszkujšcy œwięty gaj Widi, poruszajšcy się bezszelestnie jak ryœ. "Imiona te wybraliœmy spoœród kilku tysięcy zgłoszeń. Wybór był niezwykle trudny, tym bardziej że wiele propozycji było bardzo ciekawie uzasadnionych" - poinformował w komunikacie rzecznik WWF Polska.
Abaris i Widar zostały przywiezione do lasów mazurskich pod koniec marca, sš samcami. Oba rysie urodziły się w Estonii. Zwierzęta majš założone obroże, dzięki którym przyrodnicy wiedzš, gdzie się poruszajš i w bezpieczny sposób mogš kontrolować, jak radzš sobie na wolnoœci. Na poczštku kwietnia WWF Polska do lasów mazurskich wprowadził też samicę rysia; ta w zwišzku z dniem wypuszczenia jej otrzymała imię Wielka Sobota. Polowania na rysie i niszczenie œrodowiska naturalnego doprowadziły do prawie całkowitego wyginięcia tych zwierzšt w Europie Zachodniej. Według danych WWF Polska w naszym kraju żyje zaledwie 200 rysi, przy czym w Polsce północno-wschodniej przetrwało około 60 osobników. W mazurskich lasach, które mogłyby stanowić dogodne siedlisko dla tych zwierzšt, i gdzie rysie przed laty żyły, ostatnie sztuki były widziane ponad 20 lat temu. W Estonii, skšd WWF Polska sprowadza na Mazury rysie, liczba tych zwierzšt szacowana jest od 600 do 900 sztuk. To zbyt dużo, bo bezpieczny stan populacji tego gatunku w tym kraju wynosi 500 sztuk. Ekolodzy sprowadzajš rysie na Mazury we współpracy z Regionalnš Dyrekcjš Lasów Państwowych w Olsztynie. Wspólny projekt nazywa się "Duże drapieżniki w Polsce" i służy reintrodukcji tych zwierzšt na Mazurach. W ramach tego programu od 2007 r. w mazurskich lasach wypuszczono 11 rysi urodzonych w niewoli. Dorosłe osobniki umieszczane były w wolierach w głębi lasów, a ich potomstwo mogło wydostawać się przez niewielkie przejœcia poza ogrodzenie i wracać do wnętrza, aż do całkowitego usamodzielnienia się w naturalnym œrodowisku. Na Mazurach jest obecnie nie mniej niż osiem dziko żyjšcych rysi, ekolodzy chcš zwiększyć ich liczbę do 20-40 sztuk. Rysie od 1995 r. podlegajš w Polsce œcisłej ochronie gatunkowej i jako zagrożone wyginięciem zostały wpisane do polskiej Czerwonej Księgi Zwierzšt.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL