Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Jan T. Gross grozi Polsce wielkim skandalem

Gross zapowiada, że jest gotowy na starcie z polskš prokuraturš. Jego publikację skrytykował kardynał Dziwisz
– Jeżeli trafię na salę sšdowš, przyprowadzę ze sobš œwiadków. Żydów i Polaków. Dokładnie opowiedzš, co się wydarzyło w Polsce po wojnie. Będzie wielki skandal – oœwiadczył w wywiadzie udzielonym izraelskiemu dziennikowi „Haarec” prof. Jan Tomasz Gross. Mało prawdopodobne, by na temat ksišżki wypowiedział się episkopat Artykuł został opublikowany pod tytułem „Historyk grozi, że ujawni polskie masakry na Żydach”. Autor kontrowersyjnej ksišżki „Strach” odnosi się w nim do działań krakowskiej prokuratury, która bada, czy w swojej ksišżce nie „pomówił narodu polskiego”. – Spodziewam się, że prokuratura zrezygnuje z tego postępowania. Ale jeżeli nie, zrobię wielki skandal – powtórzył profesor w dalszej częœci wywiadu.
Prokuratura nie komentuje wypowiedzi Grossa. – Jesteœmy w trakcie analizowania ksišżki – powiedziała „Rz” rzeczniczka krakowskiej prokuratury Bogusława Marcinkowska. Dziesištki komentarzy pojawiło się za to na forum „Haarec”. „Dobra robota! Trzeba ujawnić jakimi [Polacy – red.] byli potworami i prawdopodobnie nadal sš w głębi duszy” – napisała Danite. „Żaden Żyd nie powinien pozostawać w Polsce, matce wszystkich antysemickich krajów” – wtóruje Mike. Podobnie myœli Robin z Sydney: „Każdy, kto był w Polsce, wie, jak wielkimi antysemitami byli i sš Polacy. Każdy Polak, który temu zaprzecza, kłamie. Czy Hitler posyłałby Żydów do obozów w Polsce, gdyby nie wiedział, że Polacy majš takie resentymenty?”. – Te wypowiedzi pokazujš, że „Strach” zamiast służyć dialogowi, pogłębia niezasłużonš niechęć wobec Polaków i ignorancję w kwestii faktów historycznych. Wielu naszych żydowskich partnerów traktuje ksišżkę jako prawdę objawionš – mówi „Rz” Jan Żaryn, historyk IPN. Głos w sprawie „Strachu” zabrał także kardynał Stanisław Dziwisz. „Jej lektura napełniła mnie wielkim bólem” – napisał do prezesa krakowskiego wydawnictwa Znak Henryka WoŸniakowskiego. Wczoraj agencja KAI upubliczniła tę korespondencję. Metropolita krakowski napomniał wydawnictwo, że powinno staranniej przyglšdać się intencjom autorów i ostrożniej decydować o druku ksišżek „w imię większej odpowiedzialnoœci za dobro, któremu na imię Polska”. „Waszym zadaniem jest krzewienie prawdy o historii, a nie budzenie demonów antypolskoœci i antysemityzmu jednoczeœnie” – napisał. Henryk WoŸniakowski w odpowiedzi tłumaczy, że zasadniczym powodem decyzji o wydaniu „Strachu” była chęć przyczynienia się do „przezwyciężenia pozostałoœci antysemityzmu, które wcišż pokutujš w naszym społeczeństwie”. A także wiernoœć wobec chrzeœcijańskich wartoœci, z których czerpali założyciele wydawnictwa. Prezes Znaku ma nadzieję, iż ksišżka uœwiadomi mocniej niż dotšd wielu Polakom, jak „zgubnš i niegodnš postawš jest antysemityzm”. Kardynał Dziwisz jest drugim hierarchš, który wypowiedział się na temat ksišżki. Jako pierwszy zabrał głos abp Józef Życiński, który powiedział, że jest w niej wiele sformułowań, które raniš i dzielš, często bez powodów. Arcybiskup skrytykował Grossa za okreœlenie ludzi winnych złego traktowania Żydów w powojennej Polsce mianem katoendecji oraz za zarzucanie antysemityzmu kardynałom Sapiesze i Wyszyńskiemu. Jest bardzo mało prawdopodobne, by na temat ksišżki wypowiedział się episkopat. Koœciół nie chce bowiem nadawać rozgłosu tej publikacji i w ten sposób reklamować postawionych w niej tez. Biskupi, których pytaliœmy o ksišżkę, mówiš, że jej nie czytali.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL