Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Rośnie szara strefa w turystyce

Z oferowania nieopodatkowanych miejsc noclegowych utrzymuje się ok. 30 tys. osób
Szara strefa noclegowa może liczyć nawet 300 tys. łóżek. To tyle, co jedna trzecia całej legalnie działajšcej bazy noclegowej w Polsce. Miejsca funkcjonujšce poza oficjalnym obiegiem skoncentrowane sš wokół miejscowoœci atrakcyjnych turystycznie bšdŸ gospodarczo. Sš tam, gdzie występuje niedobór hoteli lub pensjonatów, głównie w sezonie lub w czasie dużych imprez. - W rejonach turystycznych szara strefa to przede wszystkim Zakopane i okolice, rejon Trójmiasta i Zatoki Gdańskiej, Pomorze Zachodnie, w mniejszym stopniu pas górski na Dolnym Œlšsku – wylicza Andrzej Szafrański, szef branżowego miesięcznika „Hotelarstwo". W rejonach biznesowych nierejestrowane miejsca noclegowe można znaleŸć w Warszawie i miejscowoœciach satelickich. Natomiast szara strefa w Poznaniu - ze względu na zmniejszanie się liczby dni targowych i uczestników targów, a także wzrost legalniej bazy - powoli obumiera. Eksperci uważajš, że zjawisko niezgłaszania, a w konsekwencji niepłacenia podatków od działalnoœci noclegowej, nasili się z poczštkiem sezonu turystycznego i gwałtownie wzroœnie w czasie Euro 2012. Zdaniem Krzysztofa Łopacińskiego, prezesa Instytutu Turystyki, ucierpiš na tym najsłabsze hotele, ale także sami turyœci.
– Często nie będš nocować w standardach, jakie narzuca ustawa o usługach turystycznych, okreœlajšca m.in. wielkoœć pokoi czy wyposażenie – podkreœla. Niewielka częœć obiektów z szarej strefy ze względu na goœci, którzy przyjadš na Euro 2012 weszła oficjalnie na rynek.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL