Czas pracy logopedy i pedagoga w szkole

aktualizacja: 21.03.2012, 09:10
Czas pracy logopedy i pedagoga w szkole
Czas pracy logopedy i pedagoga w szkole
Foto: Fotorzepa, Rob Robert Gardziński

Rada gminy ma prawo ustalić według własnego uznania pensum specjalistów, nie wyższe jednak niż 40 godzin tygodniowo. Do końca kwietnia dyrektorzy placówek muszą zaplanować przyszłoroczne zapotrzebowanie na ich pracę

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 lutego 2012 r. (II SA/Wa 2771/11).

Uwzględniając ocenę prawną Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2011 r. (I OSK 1194/11), orzekł, że art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm., dalej KN) stosuje się do pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach jako nauczyciele. Oznacza to, że organ prowadzący szkołę może określić im tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin inny, niż wynika z pensum wskazanego w tabeli w art. 42 ust. 3 KN. Z kolei sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że taka interpretacja KN pozwala właściwie realizować pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Jest to jedno z obowiązkowych zadań przedszkola i szkoły.

Ustawowy limit

Zgodnie z art. 42 ust. 1 KN czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W zakresie takiego limitu nauczyciel musi realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7. Ustęp 3 podaje tzw. ustawowe pensum, czyli tygodniowy wymiar godzin nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w  różnych typach szkół.Tabela uwzględnia zarówno nauczycieli przedmiotów edukacyjnych, jak i praktycznej nauki zawodu, wychowawców, bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wskazany w niej katalog uczących jest zatem zamknięty.

Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE