Firma

fundusze unijne. Dotacje z Unii dla hoteli i restauracji

Władze województwa śląskiego przeznaczyły ponad 12 mln euro na budowę lub rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej
Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Władze województwa śląskiego przeznaczyły ponad 12 mln euro na budowę lub rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej. O dotacje mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
Granty na rozwój infrastruktury turystycznej kryją się w tzw. działaniu 3.1.1 regionalnego programu województwa śląskiego. Jego celem jest wspieranie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców a związanych z budową, rozbudową lub remontami bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Innymi słowy to szansa dla przedsiębiorców prowadzących własne hotele lub restauracje na poprawę ich konkurencyjności. Można postawić na ich rozbudowę, remont, polepszenie standardu lub wprowadzenie nowych usług. Inwestycja może obejmować także zagospodarowanie terenu wokół obiektu turystycznego służące podniesieniu jego konkurencyjności.

Nowa inwestycja

Wsparcie dla firm będzie udzielane w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU z 2010 r. nr 239, poz. 1599).
W związku z tym należy pamiętać, że dotacja może zostać przyznana tylko temu przedsiębiorcy, który przy jej pomocy zrealizuje „nową inwestycję”. Zgodnie z przepisami za taką uważa się inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (zakup patentów, technologii, know-how itp.) związane z: • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, •  rozbudową istniejącej firmy, • rozszerzeniem prowadzonej dotychczas działalności (tzw. dywersyfikacja) poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów (w tym przypadku przede wszystkim nowych usług), • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Zatem właściciel hotelu i restauracji musi tak przygotować projekt jego rozbudowy lub remontu, aby wykazać, że pozwoli to na rozwój firmy, a nie tylko podtrzymanie dotychczasowej działalności. Drugi warunek, który wynika z przepisów, to ten, że nie wolno rozpocząć realizacji inwestycji przed dniem złożenia wniosku o pomoc. Zatem firma najpierw musi przygotować wniosek o dofinansowanie, złożyć go we właściwym terminie do instytucji prowadzącej konkurs i dopiero następnego dnia po tym wydarzeniu może przystąpić do realizacji inwestycji (bez gwarancji uzyskania dotacji). Warto więc pamiętać, że za rozpoczętą inwestycję będzie uważana zarówno ta, gdzie wystartowały jakiekolwiek prace budowlane (wbito pierwszą łopatę), jak i takie, gdzie np. złożono pierwsze wiążące zamówienie na zakup jakiegoś wyposażenia (nawet jeżeli nie doszło jeszcze do płatności). Reasumując, jeżeli firma nie chce utracić szansy na dotację z przyczyn czysto formalnych, należy wstrzymać się ze wszystkimi pracami (nie dotyczy to prac przygotowawczych) i zakupami do czasu złożenia wniosku. A gdzie i kiedy to zrobić?

Centrum przedsiębiorczości

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które pełni w województwie śląskim rolę tzw. instytucji wdrażającej. Aplikacje są przyjmowane od 9 stycznia. Natomiast ostateczny termin na ich złożenie upływa 7 marca. Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i składać w wersji elektronicznej za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji (dostępna na stronie www.scp-slaask.pl). Wersję papierową (wydruk) wraz z załącznikami trzeba dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

Refundacja

Łącznie na przedsiębiorców czeka ponad 50 mln zł. Tyle zostanie rozdysponowane na najlepsze projekty, czyli w praktyce te, które w trakcie oceny uzyskają najwięcej punktów. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: • 60 proc. dla mikra i małych przedsiębiorców, • 50 proc. dla średniej wielkości firm. Wskazana procentowa wartość dofinansowania odnosi się oczywiście do tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Gwarancją tego, że całej puli nie wykorzysta tylko kilku przedsiębiorców, jest górna (maksymalna) wartość dotacji. I tak wynosi ona: • 200 tys. zł dla najmniejszych firm, • 750 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorców. Innymi słowy niezależnie od tego, jak duże byłyby wydatki kwalifikowane projektu (ich maksymalna wartość to 8 mln zł, granicy tej nie wolno przekroczyć) i jaki procentowy poziom refundacji, ostateczna wartość grantu nie może przekroczyć wymienionych kwot. Gdyby więc przyjąć, że dotacje zostaną udzielone w maksymalnej wysokości, to i tak środków wystarczy na sfinansowanie co najmniej 66 inwestycji. Czytaj także w serwisie: Dobra Firma » Firma » Dotacje » Dotacje unijne dla firm » Programy regionalne » Śląskie
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL