Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Apostaci kontra Kościół: niepotrzebne zamieszanie

ROL
Episkopat mógłby łatwo uniknšć nagłaœnianych przez œrodowiska antyklerykalne sporów z osobami występujšcymi z Koœcioła
Apostaci chcš adnotacji w księdze chrztu, że formalnie wystšpili z Koœcioła, powołujšc się przy tym na instrukcję episkopatu. Księża odmawiajš i powołujš się na papieża. A apostaci skarżš GIODO, bo nie zmusza proboszczów do stosownych adnotacji w księgach. Okazuje się, że całš sprawę można by szybko rozwišzać. Jak? Jednš zmianš w instrukcji episkopatu. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Dawida Sznajdera na głównego inspektora ochrony danych osobowych. GIODO odmówił wydania decyzji administracyjnej, która nakazałaby proboszczowi parafii, w której mieszka Sznajder, odnotowania, że ten formalnie wystšpił z Koœcioła. Od tego momentu parafia nie mogłaby się posługiwać jego danymi osobowymi.
- Sšd potwierdził, że nie mogłem wydać decyzji z uwagi na brak kompetencji ustawowych - mówi "Rz" Wojciech Wiewiórowski, główny inspektor ochrony danych osobowych (według Koœcioła decyzja GIODO byłaby ingerencjš w wewnętrzne sprawy wspólnoty religijnej). Rozprawa przycišgnęła wielu widzów. Portal wystap.pl, który wspiera występujšcych z Koœcioła, rozprowadzał na niš "wejœciówki kibica". Założyciel portalu Maciej Psyk mówi, że skarżšcy chcš tylko tego, co jest w instrukcji episkopatu o apostazji z wrzeœnia 2008 r. Faktycznie, episkopat przyjšł wówczas "Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystšpienia z Koœcioła". Dlaczego więc proboszczowie (choć nieoficjalnie wiadomo, że nie wszyscy) odmawiajš apostatom odpowiedniej adnotacji w księdze chrztu? Powołujš się na decyzję papieża z 2009 r. Zgodnie z niš z kodeksu prawa kanonicznego wykreœlono sformułowania o "formalnym wystšpieniu z Koœcioła". - Można zaprzestać kontaktów z Koœciołem, ale zgodnie z doktrynš wcišż jest się katolikiem z racji niezatartego charakteru chrztu - wyjaœnia ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego. Tyle że episkopat do dzisiaj nie zmienił swojej instrukcji. Wystarczyłaby zaœ niewielka zmiana, by uniknšć sporów z apostatami angażujšcych GIODO i sšdy (tylko do warszawskiego WSA trafiło co najmniej osiem skarg w takich sprawach). Według ks. prof. Walencika, w księdze chrztu mógłby znaleŸć się wpis np. o zaprzestaniu kontaktów ze wspólnotš religijnš i dalszego generowania danych osobowych. Zbliżony do episkopatu koœcielny prawnik mówi "Rz", że zmiana instrukcji byłaby korzystna, bo wyjaœniłaby całš sprawę. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego biskupi tego nie zrobili. Ilu wiernych występuje z Koœcioła? Nie wiadomo - nie odnotowujš tego znane statystyki.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL