Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Ojciec Rydzyk bez koncesji

O Tadeusz Rydzyk odwołał się od decyzji KRRiT. Sprawa koncesji rozstrzygnie się do końca stycznia
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
KRRiT nie widzi TV Trwam w naziemnej telewizji cyfrowej. Przez to toruńska stacja może wypaœć z kablówek
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odrzuciła wniosek fundacji ojca Rydzyka o koncesję na miejsce telewizji Trwam na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej. Uprawnia ona do nadawania programów w technologii cyfrowej. Od 1 sierpnia 2013 r. telewizja cyfrowa zastšpi w pełni tradycyjnš analogowš. Brak tej koncesji spowoduje, że telewizja Trwam nie będzie dostępna m.in. w kablówkach. W multipleksie MUX-2 koncesje majš już m.in. Polsat, TVN, TV Puls, w multipleksie MUX-3: wszystkie TVP, w tym TVP Kultura, TVP Historia. Od połowy grudnia uruchomiono kolejne programy nadawane na ostatnim wolnym multipleksie MUX-1, na którym chciała nadawać telewizja o. Rydzyka należšca do fundacji Lux Veritatis. Trwam nie znalazła się na liœcie koncesyjnej. KRRiT odrzuciła jej wniosek. – Przy podejmowaniu decyzji dotyczšcej przyznania koncesji brane pod uwagę było kryterium zapewnienia widzom różnorodnej oferty programowej – tłumaczy Katarzyna Twardowska, rzeczniczka Rady. – Ważnym kryterium było również zapewnienie powodzenia finansowego przedsięwzięcia, jakim jest uruchomienie nadawania przez wszystkie podmioty, które otrzymały koncesję.
Jednoczeœnie KRRiT nie udziela „Rz" informacji o szczegółowych powodach odmowy wydania koncesji TV Trwam. Koncesję na MUX-1 – poza  TVP 1, TVP 2 i TVP Info – otrzymały mało znani nadawcy: Eska TV na nadawanie programu muzycznego (Eska TV), grupa ATM na program rozrywkowy (ATM Rozrywka TV),  Spółka Stavka na program  informacyjno-publicystyczno-poradnikowy (TTV) i spółka Lemon Records na nadawanie programu Polo TV popularyzujšcego polskš muzykę. – Podmioty, które otrzymały koncesję, spełniły w ocenie KRRiT wymagane kryteria – zapewnia Twardowska. Droga do koncesji jest trzyetapowa. Nadawca wypełnia kilkustronicowy formularz, który póŸniej opiniujš departamenty KRRiT, m.in. prawny, programowy, ekonomiczno-finansowy. Decyzję ostatecznš podejmuje rada KRRiT na posiedzeniu w formie uchwały. Starajšcy się o koncesję musieli złożyć m.in. sprawozdania finansowe z ostatnich dwóch lat, zaœwiadczenie z ZUS i skarbówki o niezaleganiu podatku i składek, wskazać wierzycieli, a także Ÿródła finansowania nadawania, np. kredyt. Wnioskodawca musi szczegółowo opisać, jakie audycje, w jakim czasie chce nadawać i ile czasu z tego zajmujš reklamy. „Rz" chciała poprosić o komentarz do decyzji KRRiT o. Jana Króla, wicedyrektora stacji. – Jest niedostępny i będzie niedostępny prawdopodobnie przez miesišc – usłyszeliœmy wczoraj w fundacji Lux Veritatis. Z kolei wœród dziennikarzy zatrudnionych w warszawskiej centrali stacji nieoficjalnie mówi się, że decyzja KRRiT ma charakter polityczny i należało się jej spodziewać. – Ponoć nie gwarantujemy finansowo powodzenia przedsięwzięcia – mówi z przekšsem „Rz" jedna z telewizyjnych gwiazd TV Trwam zwišzana z redakcjš informacyjnš. – To absurd, bo czy Eska i inne stacje, które dostały koncesje, gwarantujš finansowy sukces przedsięwzięcia? Jak KRRiT to badała, przecież nie ma do tego ani narzędzi ani specjalistów – dodaje dziennikarz. Kłopotów finansowych telewizja też już nie ma. W ubiegłym roku fundacja Lux Veritatis zarzšdzana przez o. Rydzyka zwróciła fiskusowi 5,4 mln zł, które – jak stwierdziła skarbówka – fundacja bezprawnie sobie odliczyła tytułem VAT. Fundacja pienišdze zapłaciła, ale od decyzji urzędu odwołała się do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego. W œrodowisku Radia Maryja mówiono, że może to oznaczać problemy finansowe dla fundacji, a więc zwišzanych z niš katolickich mediów. Głoœno było o tym, że z przyczyn ekonomicznych zostanie ograniczona liczba programów,  a redakcja  informacyjna zostanie przeniesiona z Warszawy do Torunia. Ale to  na razie nie nastšpiło. Kolejne inwestycje dyrektora toruńskiej rozgłoœni pokazujš, że fundacja ma pienišdze: złożyła już wnioski o zgodę na budowę w Toruniu Centrum Polonia in Tertio Millennio. W jego skład wejdš m.in. œwištynia będšca wotum za papieża Jana Pawła wraz z kaplicš, w której znajdš się tablice z nazwami miejsc męczeństwa narodu polskiego i nazwiskami Polaków, którzy zginęli, ratujšc ofiary Holokaustu, i aquapark z hotelem. – Decyzja KRRiT, jeœli zostanie utrzymana, naszej stacji nie zniszczy. Telewizja Trwam nadaje przez satelitę i gros naszych odbiorów w ten sposób oglšda nasz program – mówi „Rz" inny rozmówca zwišzany z mediami o. Rydzyka. Właœciciel Telewizji Trwam odwołał się od decyzji KRRiT. – Postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji KRRiT zostanie zakończone z końcem stycznia – mówi „Rz" Twardowska. PóŸniej pozostanie już tylko  postępowanie administracyjne. Były eurodeputowany Witold Tomczak przygotował pismo do NIK z proœbš o kontrolę w KRRiT, by sprawdziła system przyznawania koncesji. Opinia: prof. Iwona Hofman medioznawca z UMCS Decyzja KRRiT może zagrażać pluralizmowi mediów. Nie przedstawiono w niej wskaŸników finansowych czy dotyczšcych oglšdalnoœci, które były przesłankš do jej wydania. To może budzić zastrzeżenia i wskazywać, że jest ona zbyt uznaniowa. Tego rodzaju decyzja powinna być bardziej transparentna, uwzględnić i przedstawić do publicznej wiadomoœci także dane o liczbie widzów TV Trwam oraz  czy i w jakim stopniu wypełniana jest jej misyjnoœć. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorów: i.kacprzak@rp.pl, w.wybranowski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL