Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Ptasia grypa. Albo cenzura, albo terror

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Naukowcy powinni wstrzymać się z publikowaniem informacji o zjadliwych szczepach grypy, bo mogš na tym skorzystać terroryœci
Tak przynajmniej chce amerykańska National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), która zarekomendowała dwóm najpoważniejszym pismom naukowym na œwiecie - „Science" i „Nature" wycięcie z tekstów badaczy kluczowych fragmentów. Oficjalnie uzasadnienie dla cenzury - te informacje mogš posłużyć wrogim siłom do stworzenia niebezpiecznych szczepów ptasiej grypy i zaatakowanie USA. Naukowcy i szefowie pism zaprotestowali. NSABB to rada gromadzšca kilkudziesięciu naukowców z agend rzšdowych i spoza nich powołana do życia w 2001 roku po próbach ataku wšglikiem. Rekomendacja wycofania z druku najważniejszych fragmentów materiałów o zjadliwych szczepach ptasiej grypy jest jednak nawet dla NSABB rzeczš bez precedensu. Chodzi o takš mutację wirusa, która umożliwia mu łatwiejsze przenoszenie się między fretkami. Zdaniem amerykańskich ekspertów rzšdowych ta wiedza może pomóc w przygotowaniu wirusa ptasiej grypy skrajnie niebezpiecznego dla człowieka. I ta wiedza musi pozostać tajemnicš. Mogš mieć do niej ewentualnie dostęp wybrani naukowcy, ale dopiero po ich uwierzytelnieniu i zaakceptowaniu. System pozwalajšcy na uwierzytelnianie naukowców jest dopiero przygotowywany - przyznał Anthony Fauci z National Institutes of Health. Ale jeszcze go nie ma.
Jeden z naukowców pracujšcych nad ptasiš grypš - œwiatowej sławy wirusolog dr Albert Osterhaus z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie - już zapowiedział, że „kompletnie nie zgadza się" z propozycjš NSABB. Zażšdał od „Science" prawa do opisania sprawy w specjalnym artykule, w którym wyjaœniłby również „ugięcie się" przed amerykańskš agencjš. Drugi zespół - z Uniwersytetu Wisconsin - przeredagował swojš publikację dla magazynu „Nature". Również redaktorzy pism naukowcy nie pozostali obojętni wobec próby cenzury prac naukowych. „Wielu badaczy zajmujšcych się grypš w dobrej wierze ma prawo dostępu do szczegółów tych eksperymentów aby chronić społeczeństwo. Zwłaszcza jeœli pracujš nad zbliżonymi szczepami ptasiej grypy" - uważa Bruce Alberts, redaktor naczelny „Science". Jednak pismo przychyli się do rekomendacji NSABB o ile agencja przedstawi wiarygodny plan przekazania ocenzurowanych informacji zweryfikowanym naukowcom. Podobnie zamierza zrobić „Nature". „Dla zdrowia publicznego niezwykle ważne jest, by naukowcy mieli pełny dostęp do wszystkich danych dotyczšcych wirusów grypy" - podkreœla dr Philip Campbell z „Nature". NSABB nie dysponuje jednak żadnymi œrodkami mogšcymi uniemożliwić publikację materiałów poœwięconych ptasiej grypie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL