Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Zostanie odroczony obowišzek szkolny dla sześciolatków

W Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie w tym roku sš dwie pierwsze klasy z szeœciolatkami. Dyrektor liczył, że w przyszłym roku będš trzy
Rzeczpospolita, Danuta Matloch Danuta Matloch
Rodzice 374 tysięcy szeœciolatków majš mieć w 2012 r. wolny wybór w posłaniu dziecka do szkoły
MEN pracuje nad zmianami w ustawie o systemie oœwiaty, które majš przesunšć wyznaczony na 2012 r. termin wprowadzenia obowišzku szkolnego dla szeœciolatków – ustaliła „Rz". – Zmiany zakładajš, że rodzice dzieci szeœcioletnich nadal będš mieli w przyszłym roku szkolnym możliwoœć, a nie obowišzek, zapisania dziecka do  klasy pierwszej szkoły podstawowej – mówi Grzegorz Żurawski, rzecznik resortu edukacji. Przesunięcie o rok reformy obowišzkowego obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do szeœciu lat zapowiedział tuż przed wyborami premier Donald Tusk. Argumentował, że dzięki temu będzie więcej czasu na lepsze przygotowanie szkół na przyjęcie szeœciolatków.
Ta zapowiedŸ spowodowała, że rodzice tych z ok. 374 tys. dzieci urodzonych w 2006 r., którzy nie chcš posłać ich w wieku szeœciu lat do pierwszej klasy, nie mogš zaplanować ich edukacji. – Nie wiem, co za kilka miesięcy czeka Antka. Liczę na to, że będzie mógł zostać w przedszkolu, ale nie jestem tego pewna – martwi się Iwona z Warszawy, mama pięciolatka. Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców mówi, że codziennie do stowarzyszenia napływajš e-maile od rodziców dzieci z rocznika 2006, którzy nie wiedzš, czy muszš zapisywać je do szkół. Reforma obniżajšca wiek szkolny wprowadzana jest od trzech lat. Ten rok miał być ostatnim, kiedy rodzice szeœciolatków mogli wybrać dla dziecka szkołę albo przedszkole. Skšd zmiana planów? Z danych zebranych we wrzeœniu przez MEN z 2262 gmin wynikało, że do szkół poszło 23,6 proc. szeœciolatków. Zanosiło się więc na  to, że w 2012 r. spotykajš się niemal całe roczniki szeœcio- i siedmiolatków – ponad 700 tys. dzieci. Do MEN dotarły też sygnały, że nie wszystkie gminy przeprowadziły niezbędne remonty, np. wybudowały place zabaw, przystosowały łazienki, przygotowały kšciki do rekreacji w klasach. Nad zmianami w reformie MEN pracuje jeszcze pod kierownictwem minister Katarzyny Hall. Choć ona sama miała inny pomysł na przesunięcie reformy i rozładowanie tłoku w szkołach niż premier. Chciała podzielić wprowadzanie obowišzku na dwie tury, tak by w roku szkolnym 2012/2013 obowišzek szkolny objšł szeœciolatki urodzone do końca sierpnia 2006 r. Rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie roku nadal mieliby wybór. Ich dzieci  poszłyby do szkoły w  2013 r. razem z szeœciolatkami urodzonymi w 2007 r. – O ostatecznym kształcie projektu i innych szczegółowych rozwišzaniach, które zostanš przedstawione Sejmowi, zadecyduje minister edukacji nowego rzšdu – zastrzega rzecznik MEN. W Sejmie zapowiada się goršca dyskusja nad projektem. PiS chce np. rozcišgnięcia dobrowolnoœci aż do 2020 r. Z kolei Krystyna Łybacka z SLD, była minister edukacji, zauważa, że przesunięcie o rok obowišzku szkolnego powinno być poprzedzone analizš wydatków, jakie trzeba ponieœć, by przygotować wszystkie szkoły. – Inaczej za rok może się okazać, że będziemy w podobnej pułapce – mówi. Na rozpatrzenie czeka też obywatelski projekt złożony przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, w którym proponuje się przywrócenie obowišzku od lat siedmiu. Krytycznie do przesunięcia reformy odnoszš się samorzšdowcy, którzy przez trzy lata przygotowywali się do przyjęcia w 2012 r. wszystkich szeœciolatków. Każde dziecko w szkole to dla gmin dodatkowa subwencja (ok. 4,7 tys. zł rocznie). – W wielu miastach szeœciolatki już sš w  szkołach, np. w Poznaniu to 60 proc. rocznika. Komisja Edukacji Zwišzku Miast Polskich uważa, że przesunięcie reformy nie jest najlepszym rozwišzaniem – mówi Piotr Mróz ze Zwišzku Miast Polskich. Czytaj także w serwisach: Samorzšd » Zadania » Oœwiata i edukacja Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL