Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Jak dziedziczyć pienišdze z subkonta w ZUS

Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS
mojaemerytura.rp.pl
W jaki sposób dziedziczy się pienišdze, które od maja sš gromadzone na nowym subkoncie w ZUS?
Dziedziczenie œrodków zewidencjonowanych na subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywa się na takich samych zasadach jak w otwartych funduszach emerytalnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie dotyczšce podziału lub wypłaty œrodków zewidencjonowanych na subkontach na podstawie zawiadomień z OFE. Zawiadomienie to wskazuje osoby, które sš uprawnione do œrodków w OFE - i w konsekwencji ich podziału przez OFE – także do œrodków zgromadzonych na subkoncie. Oznacza to, iż co do zasady osoby uprawnione do œrodków na subkoncie sš tymi samymi osobami co osoby uprawnione do œrodków w OFE. Osoba, której zmarł bliski który był członkiem OFE powinna zgłosić się do właœciwego OFE, celem udokumentowania prawa do œrodków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE. Fundusz po dokonaniu podziału zgromadzonych œrodków zawiadomi ZUS o osobach uprawnionych, a Zakład na podstawie tego zawiadomienia przeprowadzi postępowanie dotyczšce œrodków zewidencjonowanych na subkoncie. Tak więc osoba zainteresowana nie musi wielokrotnie wykazywać swoich uprawnień zarówno przed OFE a następnie przed ZUS.
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL