Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Chciałem zmienić paniš Steinbach

Rozmowa z Ralphem Giordano, jednym z najwybitniejszych pisarzy niemieckich
Rz: Przez kilka lat wspierał pan Centrum przeciwko Wypędzeniom. Dlaczego nagle zmienił pan zdanie? Ralph Giordano: Długo miałem nadzieję, że Zwišzek Wypędzonych dokona uczciwej oceny swej działalnoœci i korekty swojej linii politycznej. Utwierdzały mnie w tym przekonaniu rozmowy z paniš Steinbach. Zawiodłem się jednak na niej i postanowiłem odejœć. Od samego poczštku miałem zresztš zastrzeżenia co do projektu centrum. Jakie?
To prawda, że zwišzek zmienił nieco swe oblicze, że nastšpiła zmiana akcentów. Ale to zdecydowanie za mało. Upamiętnienie wypędzeń nie może mieć miejsca bez jasnego i czytelnego dla wszystkich przedstawienia ich przyczyn. Takich prób jak dotšd nie zauważyłem. Niechęć dostrzegania zwišzku przyczynowego pomiędzy „krwawš łaŸniš” okresu nazistowskiego a tym, co nastšpiło póŸniej, była zawsze podstawowym błędem zwišzku. Widział pan zapewne wystawę fundacji Centrum przeciwko Wypędzeniom zatytułowanš „Wymuszone drogi”? Nie wszystko mi się na niej podobało, ale milczałem. Byłem przekonany, że uda mi się wpłynšć na ostatecznš koncepcję Centrum, która jak rozumiem miała się stać częœciš rzšdowego projektu upamiętnienia zjawiska wypędzeń, tzw. widocznego znaku. W oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli zwišzku nadal jest jednak zdecydowanie za mało odniesień do zbrodni hitlerowskich i tego, co się działo w czasie wojny na okupowanych obszarach. Czy pana zastrzeżenia dotyczš wyłšcznie Zwišzku Wypędzonych, czy też mamy do czynienia z generalnš zmianš kierunku w niemieckiej kulturze pamięci? Nie widzę żadnych wielkich zmian w traktowaniu historii. Przeważajšca częœć społeczeństwa ma pełnš œwiadomoœć tego, kto ponosi odpowiedzialnoœć za zbrodnie hitlerowskie, za Holokaust, ale także, za ofiary alianckich nalotów bombowych na Niemcy oraz za cierpienia niemieckich wypędzonych i uciekinierów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL