Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Własnościowe prawo tylko u notariusza

Forma ustanawiania własnoœciowych praw do lokalu budzi wštpliwoœci rzecznika praw obywatelskich. Z proœbš o ich wyjaœnienie Janusz Kochanowski wystšpił do ministra infrastruktury.
Chodzi o to, że przez wiele lat spółdzielnie przekształcały lokatorskie prawo do mieszkania we własnoœciowe w zwykłej formie pisemnej. 31 lipca weszła życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zniosła możliwoœć ustanawiania nowych własnoœciowych praw do lokalu, ale z wyjštkiem. Dotyczy on budynków o nieuregulowanym stanie prawnym. Członkowie spółdzielni, którzy w nich mieszkajš, mogš do 31 grudnia 2010 r. starać się o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własnoœciowe. Szkopuł jednak w tym, że ta sama nowelizacja wykreœliła przepis, który pozwalał spółdzielniom ustanawiać własnoœciowe prawa w formie pisemnej (mówił o tym art. 171 ust. 3 ustawy). W rezultacie w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie ma teraz żadnego przepisu, który pozwalałby nadal stosować formę pisemnš. Zdaniem rzecznika z tego powodu powinno się stosować kodeks cywilny. Zgodnie z art. 245 k.c. do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (a takim jest prawo własnoœciowe) stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własnoœci. Te zaœ wymagajš formy notarialnej. Jej niezachowanie skutkuje nieważnoœciš umowy.
Rzecznik zwraca też uwagę, że podczas zawierania umowy ustanawiajšcej własnoœciowe prawo notariusze mogš żšdać wynagrodzenia według zwykłej taksy notarialnej, a nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Taksa przewiduje dużo wyższe wynagrodzenia aniżeli przepisy spółdzielcze (w wypadku przekształceń spółdzielczych lokatorskich lub własnoœciowych praw w odrębnš własnoœć). Nie wszystkie spółdzielnie wiedzš o zmianach w przepisach. Dalej zawierajš ze spółdzielcami umowy tylko w formie pisemnej. Według rzecznika wykreœlenie przepisu to błšd ustawodawcy i trzeba go naprawić.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL