Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Hotel postaw z głowš

Inwestujšc w pensjonat warto wiedzieć, na jakiego goœcia się nastawiamy
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Nadal opłaca się inwestować w hotelowy biznes, ale na zwrot kosztów trzeba poczekać 8 - 12 lat. Okres boomu, kiedy zainwestowane pienišdze zwracały się w 4 - 5 lat mamy już za sobš
Tak uważa Jacek Piasta z Instytutu Hotelarstwa, zwišzany z magazynem branżowym Hotelarstwo. Ekspert wygłosił prelekcję na temat „Czy warto jeszcze inwestować w biznes noclegowy" podczas IV Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych World Hotel. OdpowiedŸ Jacka Piasty na to nurtujšce dziœ hotelarzy pytanie brzmi twierdzšco, ale dodaje on, że inwestować należy „z głowš".

Gdzie budować?

Piasta wskazuje pięć miejsc w Polsce, które okreœla jako pewniaki, a więc modne miejsca turystyczne i biznesowe oraz te rokujšce na przyszłoœć. Pewniakami sš: 1. Atrakcyjne przyrodniczo tereny: góry, jeziora i wybrzeże Bałtyku
2. Tereny w promieniu 100 - 120 km od pięciu dużych aglomeracji: Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i Wrocławia. Piasta podkreœla tutaj znaczenie Łodzi jako dynamicznie rozwijajšcego się oœrodka, nastawionego zarówno na biznes jak i na zwykłš turystykę.- 3. Regiony trans-wojewódzkie, leżšce pomiędzy: Poznaniem i Wrocławiem, Warszawš, Poznaniem i Gdańskiem oraz w pięcioboku między Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Poznaniem i Warszawš. Tu dobre rokowania majš obiekty szkoleniowo-konferencyjne albo dla obiektów spa, które mogš liczyć na goœci z dwóch lub więcej dużych miast. 4. Miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców – w zależnoœci od stopnia zurbanizowania regionu. Jest to rynek rozwijajšcy się niejako „po cichu", gdzie rozbudowywane sš istniejšce już obiekty (np. dobudowywane do obiektu nowe skrzydło). Te lokalizacje sš wprost idealne dla tych, którzy myœlš o stworzeniu niewielkich hoteli do 30 pokoi dla rodzin, wyposażonych w sale konferencyjne dla rynku lokalnego. 5. Rejony atrakcyjne turystycznie, ale mniej znane, bo pozbawione potrzebnej infrastruktury, która ma być obecnie realizowana.

W co inwestować?

Tak, jak dotychczas w hotele od jedno- do czterogwiazdkowych oraz, i to jest coraz silniejszy trend, w oœrodki wczasowe, wypoczynkowe. – Młodej generacji Polaków oœrodki wczasowe nie kojarzš się z przaœnymi oœrodkami działajšcego w PRL FWP, ale raczej z tym, co widzš w Egipcie – zauważa Piasta. Z tym, że w polskich realiach pod tę kategorię najlepiej podpada teren z domkami (kilka sypialni, łazienka, aneks kuchenny), odkrytym, ogrzewanym basenem w ogrodzie i dużym placem zabaw oraz parkingiem. Dobrze, aby obiekt miał jeszcze jakšœ wartoœć dodanš, np. wypożyczalnię rowerów lub koni pod wierzch. A ponieważ sezon letni trwa zaledwie dwa miesišce, aby zapewnić sobie obłożenie obiektu przez cały rok, należy skierować ofertę do kilku grup klientów: latem - rodzin z dziećmi, a w pozostałe miesišce do biznesu albo mam z dziećmi, które mogš przyjechać po sezonie oraz do seniorów.

Jakie sš zagrożenia?

Przygotowujšc biznesplan należy wzišć pod uwagę dwa czynniki, które pojawiš się po uruchomieniu inwestycji i będš miały kluczowe znaczenie dla jej być albo nie być: popytu na ten produkt i kosztów. Tymczasem aż 70 proc. inwestorów, jak wynika z badań Instytutu Hotelarstwa, nie bierze pod uwagę zagrożeń strukturalnych, niezależnych od nich. Na przykład problemów w rolnictwie na danym terenie powodujšcych ucieczkę ludzi do miast, dominacji nieefektywnych branż gospodarki, braku odpowiedniej infrastruktury (wodocišgi, kanalizacja, oczyszczalnia œcieków, asfaltowe drogi, kolej, autobusóy). Hotel, położony nawet w najpiękniejszym miejscu, ale pozbawiony utwardzonej drogi dojazdowej, dostępu do sieci telekomunikacyjnej czy kanalizacji/wodocišgu – nie ma szans powodzenia. – Klient na wakacjach nie będzie się pchał leœnymi duktami do takiego obiektu, bo chce dostać się tam szybko i nie zamierza uszkodzić wozu – podkreœla Piasta. Jest też kwestia pracowników: czy na danym terenie znajdzie się odpowiedni personel? Na przykład na terenach popegeerowskich trudno szukać wykwalifikowanych kelnerów i fizjoterapeutów do hotelu. Oczywiœcie można to rozwišzać tak, jak uczyniono to w obiekcie Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich, dowożšc pracowników, ale to mocno podnosi koszty. W takim wypadku, albo trzeba mieć odpowiednie „zaplecze" – Irena Eris dysponowała drugim oœrodkiem w Krynicy i mogła przerzucić personel z jednego obiektu do drugiego. Inwestor, który nie może się uciec do takiego rozwišzania, po prostu poniesie klęskę.

Czy obecnoœć atrakcji turystycznych ma znaczenie?

To zależy od charakteru pobytu. Jeœli hotelarz nastawia się na goœci przyjeżdżajšcych co najmniej na kilka dni, np. rodziny – jest to istotne, bo klienci właœnie po to przyjeżdżajš. Na przykład infrastrukturš „prowokujšcš" klientelę, a więc korzystnš dla hotelu sš aquaparki. Z kolei goœcie biznesowi zazwyczaj spędzajš gros czasu w salach konferencyjnych, a atrakcje organizowane sš na miejscu przez firmę. Mniejsze znaczenie majš też bliskie atrakcje w przypadku aktywnego wypoczynku, kiedy klient, korzystajšcy już z Internetu może wyszukać sobie w nim atrakcje w promieniu kilkudziesięciu najbliższych kilometrów od miejsca noclegu.
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL