Niania nie musi płacić co miesiąc zaliczek na PIT

aktualizacja: 05.10.2011, 03:50
Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Opiekunka do dziecka zatrudniona na podstawie umowy-zlecenie osiąga przychody z tzw. innych źródeł. Rozlicza je po zakończeniu roku na druku PIT-36. Może też odliczyć koszty

Takie wnioski płyną z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygnatura akt ILPB2/415-504/11-4/AJ).
Sprawa dotyczyła kobiety, która pracuje jako opiekunka na podstawie umowy-zlecenia. Jest to umowa łącząca osoby prywatne, czyli nianię i rodziców  dziecka. Wnioskodawczyni raz w miesiącu wystawia zleceniodawcom rachunek, a do 20. dnia następnego miesiąca odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na PIT. Pyta, jak naliczyć podatek dochodowy w sytuacji, gdy jej miesięczny przychód wynosi 420 zł. Czy może odliczyć koszty jego uzyskania?
Dyrektor Izby zaznaczył na wstępie, że kodeks cywilny umożliwia zawieranie umów  przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;  nie ma bowiem wyłączeń dotyczących stron tych umów.
Otrzymywane przez wnioskodawczynię wynagrodzenie nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, określonym w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, ale z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy. Dyrektor IS wskazał, że określony w art. 20 ust. 1 katalog innych źródeł ma otwarty charakter, zalicza się do niego również zarobki niani.
Oznacza to, że otrzymywana przez nią zapłata łączy się z pozostałymi przychodami opodatkowanymi według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. Niania musi wykazać je w zeznaniu PIT-36 za dany rok podatkowy. Termin rozliczenia upływa 30 kwietnia następnego roku.
Co ważne, ani opiekunka, ani zatrudniający ją rodzice nie mają obowiązku płacenia zaliczek na podatek w ciągu roku. „Na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Obowiązek wpłacenia zaliczek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy,  czyli zainteresowanej" – czytamy w interpretacji.
Nie ma też przeszkód, by niania odliczyła koszty uzyskania przychodu. Muszą to być jednak wydatki poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania źródeł przychodu, które zostaną właściwie udokumentowane. Odliczyć nie można jedynie wydatków nieuznawanych za koszty, których listę zawiera art. 23 ustawy o PIT.
Dyrektor Izby zaznaczył też, że przepisy podatkowe nie regulują wprost obowiązku dokumentowania osiąganych zarobków, np. rachunkami, fakturami VAT czy też ewidencją otrzymywanych wynagrodzeń. Nie oznacza to jednak, że wnioskodawczyni nie musi udowodnić w żaden sposób wysokości swoich dochodów. Ich udokumentowanie jest konieczne nie tylko do prawidłowego rozliczenia rocznego, ale również w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.
Nie ma przeciwwskazań, aby zainteresowana prowadziła np. ewidencję otrzymywanych kwot w postaci zeszytu czy też wystawiała rachunki, o ile będzie to zgodne ze stosownymi przepisami" – podsumował dyrektor Izby.
Sygnatura akt ILPB2/415-504/11-4/AJ
Zobacz serwisy:
» Poradniki prawne » Jak zatrudnić nianię z ZUS i podatkiem
» Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie
» Prawo dla Ciebie » Podatki » Interpretacje, orzeczenia podatkowe

POLECAMY

KOMENTARZE