Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

WorldHotel - wybierz kolor dla twojego hotelu

Materiały Promocyjne
Wzorcowy pokój hotelowy, rola koloru w obiekcie noclegowym, ekologia i zarzšdzanie w hotelarstwie – to niektóre tematy rozpoczynajšcych się w œrodę IV Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel
Targi potrwajš od 5 do 7 paŸdziernika w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. W imprezie weŸmie udział ponad stu wystawców z kraju i zagranicy. WorldHotel to znane już branży miejsce. Tu spotykajš się co roku właœciciele i menadżerowie obiektów noclegowych i konferencyjnych, architekci, projektanci wnętrz, a także analitycy rynku i eksperci od nieruchomoœci.

Co nowego?

- Wœród tegorocznych propozycji nie zabraknie nowoœci i innowacyjnych rozwišzań dla hotelarstwa w zakresie wyposażenia i wystroju wnętrz, tekstyliów i galanterii hotelowej, housekeepingu, rozwišzań informatycznych i infrastruktury rekreacyjnej, spa i wellness – zapewnia Renata Smolnytska dyrektor WorldHotel.
Na stoiskach przedstawione zostanš nowoczesne rozwišzania informatyczne dla sektora hotelarskiego, w tym interaktywne systemy telewizji hotelowej i digital signage - systemy oznakowania sal konferencyjnych i działań promocyjnych. Pokazany zostanie też innowacyjny system łšczšcy w sobie oprogramowanie do zarzšdzania całym obiektem hotelowym oraz podsystemy inteligentnego budynku. - Poza tym, pierwszy raz na WorldHotel wspólnie z Izbš Gospodarczš Hotelarstwa Polskiego organizujemy akcję „Zamówienia zbiorowe", poprzez którš chcemy zachęcić członków IGHP do składania dużych i cyklicznych zamówień u wystawców – mówi Smolnytska. - Dzięki temu będš mogli korzystać z rabatów, a nasi wystawcy zwiększš sprzedaż. Premierę w tej edycji ma też konkurs na najlepszš ofertę WorldHotel 2011, w którym zwycięzca otrzyma unikatowe logo „The Best of WorldHotel 2011" i pakiet promocyjny sponsorowany przez Izbę Gospodarczš Hotelarstwa Polskiego. - Dzięki organizowanym równolegle w sšsiedniej hali III Targom Technologii i Usług dla Koncertów, Eventów i Kongresów Event 2011 przedstawiciele branży hotelarskiej będš mogli zapoznać się również z propozycjami rynku eventowego – dodaje Renata Smolnytska.

Szkolenia, konferencje

Co roku targom towarzyszš konferencje, szkolenia i seminaria. To najlepsze Ÿródło poznania wszelkich nowinek i trendów, jakie pojawiajš się w branży i możliwoœć poszerzenia wiedzy w wybranej dziedzinie. W tym roku program jest bardzo zróżnicowany. Pierwszego dnia na uwagę zasługuje seminarium "Ekologia i zarzšdzanie w hotelarstwie", zorganizowane przez Izbę Gospodarczš Hotelarstwa Polskiego, podczas którego będzie mowa zarówno o ekologicznych kosmetykach, możliwoœciach ograniczenia kosztów operacyjnych i sposobach wyróżnienia hotelu dzięki innowacyjnemu oœwietleniu, jak i narzędziach ułatwiajšcych hotelom sprzedaż on-line. W drugiej częœci dnia wykładowcy magazynu branżowego "Hotelarstwo" poprowadzš konferencję "Jak zarobić na biznesie hotelarskim". W dobie kryzysu kluczowe wydaje się, stawiane przez nich pytanie, czy warto inwestować w ten biznes. Drugiego dnia, spółka Projekt Hotel zorganizuje konferencję poœwięconš znaczeniu koloru: estetycznemu, psychologicznemu (oddziaływanie na goœci hotelowych) i jako narzędziu w biznesie (czy kolor wystroju hotelu ma znaczenie dla zysku?). Równolegle odbywać się będzie konferencja "Benchmarking jako narzędzie revenue management w hotelarstwie", organizowana przez Instytut Rynku Hotelarskiego. Ostatni dzień zdominuje tematyka spa i wellness. W czasie konferencji "Spa niejedno ma imię" poruszone zostanš m.in. zagadnienia odpowiedzialnoœci cywilnej w spa, błędy w marketingu spa, inwestowanie w architekturę. Całoœć zamyka seminarium  "Jak wyprzedzić konkurencję? Rozwišzania audiowizualne wyróżnikiem twojego hotelu".

Okazja do spotkań

- Co prawda na targach coraz rzadziej zawierane sš kontrakty, ale zawsze sš okazjš do zapoznania się z nowoœciami, do dotknięcia, powšchania nowych produktów – zauważa Andrzej Szafrański, redaktor naczelny magazynu branżowego "Hotelarstwo". - A przede wszystkim sš okazjš do spotkań i nawišzania kontaktów w nieco luŸniejszej niż sztywna biurowa atmosferze. Wprawdzie okres najbardziej intensywnego rozwoju polskiego rynku noclegowego właœnie mija (w tym i w przyszłym roku będzie oddawanych rocznie najwięcej obiektów chyba w całej obecnej dziesięciolatce), ale wielkoœć rynku z około dwoma tysišcami hoteli może napawać dostawców nadziejš, że co roku przynajmniej 200 - 300 obiektów, będzie modernizowanych i rozbudowywanych. To jest duży rynek. Zainteresowani udziałem w Targach WorldHotel mogš się zarejestrować na stronie www.worldhotel.pl/rejestracja lub na miejscu podczas trwania imprezy. Rejestracja on-line upoważnia do bezpłatnego zwiedzania Targów WorldHotel oraz odbywajšcych się równolegle Targów Event. Zwiedzajšcy, którzy będš zapisywać się na targi na miejscu, muszš kupić bilet za 30 zł za każdy dzień imprezy.
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL