Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Więcej z dotacji niż z ryb

Bloomberg
Polskie rybołówstwo dostało szeœć razy więcej dotacji niż sš warte wszystkie złowione przez rybaków ryby — ocenia raport
Raport przygotowany przez pozarzšdowš organizację Oceana ujawnia prawdziwe kwoty dotacji UE dla sektora rybołówstwa. W 2009 roku wyniosły one ok. 3,3 miliarda euro. To ponad trzy razy więcej niż na ogół raportuje Komisja Europejska, która bierze pod uwagę jedynie płatnoœci z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), pomijajšc inne dopłaty w tym sektorze np. pienišdze wypłacane przez poszczególne państwa członkowskie. Polska jest jednym z 13 krajów Unii, które otrzymały więcej dopłat do sektora rybołówstwa, niż warte były złowione przez nie ryby. Najnowszy raport Oceany ujawnia, że polski sektor rybołówstwa otrzymał w 2009 roku w formie subsydiów 235 mln euro czyli 6 razy więcej pieniędzy niż wynosi całkowita wartoœć krajowych połowów (ocenianych na 38 mln euro). Większoœć dotacji wypłacanych w Polsce pochodziła z budżetu unijnego. Ze wszystkich krajów UE Hiszpania, Francja, Dania, Wielka Brytania i Włochy otrzymały najwięcej dotacji w rybołówstwie, łšcznie aż 1,9 mld euro.
— Sektor rybołówstwa, który często nie generuje zysku, zawdzięcza swoje życie hojnym subsydiom - mówi Anne Schroeer, Kierownik Projektu Bałtyckiego w organizacji Oceana. Jej zdaniem, zależnoœć europejskiego rybołówstwa od dopłat doprowadziła do przełowienia zasobów ryb, nadmiernej mocy połowowej unijnej floty, zmniejszonej efektywnoœci ekonomicznej w sektorze, a także uniemożliwiła pozyskanie korzyœci finansowych jakie generować mogš zasoby ryb. W tym roku unijna polityka rybacka ma zostać zreformowana. Planuje się m.in., by kutry rybackie miały możliwoœć handlowania między sobš kwotami połowów.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL