Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Antybiotyki dla zwierzšt sprzyjajš powstawaniu superbakterii

Rosnšce wykorzystanie antybiotyków na brytyjskich fermach, zwłaszcza cefalosporyn, stymuluje rozwój groŸnych i szczególnie odpornych superbakterii. W ocenie niektórych ekspertów antybiotyki powinny być zastrzeżone do użytku dla ludzi.
Cefalosporyny - jeden z najskuteczniejszych antybiotyków półsyntetycznych, o szerokim spektrum działania bakteriobójczego - jest coraz szerzej stosowany w hodowli zwierzšt. Jest jednym z trzech antybiotyków, majšcych - według Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) - żywotne znaczenie w leczeniu chorób u ludzi. Pozostałe dwa to: fluorochinolony (grupa chemioterapeutyków o działaniu bakteriobójczym) oraz makrolidy - grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym. Z  danych brytyjskiej organizacji ochrony zdrowia (HPA) wynika, że wyraŸny wzrost liczby zakażeń bakteriami odpornymi na cefalosporyny jest "niepokojšcy z punktu widzenia stanu zdrowia ludzi na œwiecie".
W latach 2003-2007 HPA odnotowywała mniej niż pięć takich przypadków rocznie, ale za to w pierwszych 22 tygodniach 2011 roku doliczyła się ich 657, czyli dwa razy więcej niż w całym 2010 roku. Niektóre przypadki zakończyły się œmierciš pacjentów. Rosnšce zastosowanie silnych antybiotyków w hodowli zwierzšt uznane jest za istotny czynnik sprzyjajšcy rozwojowi superodpornych bakterii: gronkowca, salmonelli i nowego, groŸnego szczepu E.coli. Odporne szczepy bakteryjne mogły przedostać się także do roœlin. Powodem sš nowoczesne techniki hodowlane wymuszajšce, ze względów ekonomicznych, stłoczenie zwierzšt na małej powierzchni. W tych warunkach infekcje wœród zwierzšt szerzš się szybciej, a weterynarze coraz częœciej sięgajš po antybiotyki. W ubiegłym miesišcu brytyjscy naukowcy wykryli w krowim mleku nowy szczep superbakterii MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus,˙gronkowiec złocisty˙odporny na˙metycylinę). Wprawdzie proces pasteryzacji zabija go, ale zachodzi ryzyko, iż infekcja może przenosić się ze zwierzšt na ludzi. Z wyliczeń WHO wynika, że z powodu infekcji bakteriami odpornymi na antybiotyki w UE co roku umiera 25 tys. ludzi.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL