Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Arcybiskup na Cmentarzu Orlšt

ROL
Po latach starań abp Józef Teodorowicz, przedwojenny zwierzchnik chrzeœcijan obrzšdku ormiańskiego, znów spocznie na znanej lwowskiej nekropolii
Uroczystoœci pogrzebowe odbędš się 6 i 7 czerwca. – To wielka chwila nie tylko dla Ormian, lecz wszystkich kresowian. Arcybiskup Teodorowicz był pochodzenia ormiańskiego, ale był też wybitnym polskim patriotš  – mówi "Rz" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, w którego żyłach płynie ormiańska krew. Starania o pochowanie arcybiskupa na Cmentarzu Orlšt trwały kilkanaœcie lat. Na lwowskiej nekropoli stoi wprawdzie grób z krzyżem i tabliczkš z nazwiskiem arcybiskupa, ale mogiła od kilkudziesięciu lat jest pusta. Został tam pochowany w 1938 r., lecz szczštki na poczštku lat 70. wychowankowie arcybiskupa potajemnie ekshumowali, obawiajšc się ich profanacji. Wówczas bowiem komuniœci rozpoczęli likwidację cmentarza upamiętniajšcego walki o polskoœć Lwowa.
Trumna została przeniesiona do grobowca rodzinnego na cmentarzu komunalnym we Lwowie. Po 1989 r. œrodowiska kresowe i ormiańskie rozpoczęły starania, by hierarcha mógł ponownie spoczšć na Cmentarzu Orlšt, w zwykłym grobie ziemnym – było to jego ostatniš wolš. Rozmowy z władzami Lwowa trwały kilkanaœcie lat. Przeciwni pochówkowi na Cmentarzu Orlšt byli przedstawiciele ukraińskich nacjonalistów. Ostatecznie w połowie maja władze Lwowa wydały zgodę. Ciało hierarchy zostało już przełożone do nowej trumny i czeka na uroczysty pogrzeb. Józef Teodorowicz zwierzchnikiem Ormian został w 1901 r. W 1905 r. zaprzyjaŸnił się z papieżem Piusem X, który potępiał ruchy rewolucyjne. Zwišzany z tym jego list apostolski "Poloniae populum" spora częœć Polaków odczytała jako dokument skierowany przeciw nim. Abp Teodorowicz wyjaœnił papieżowi sytuację Polaków w zaborze rosyjskim. Sprawa została wyjaœniona w specjalnej publikacji i od tego czasu Pius X bardzo cenił ormiańskiego hierarchę. Po I wojnie œwiatowej  abp Teodorowicz angażował się nie tylko w obronę polskoœci Lwowa, ale też Œlšska i Wielkopolski. W latach 1919 – 1922 był posłem Narodowej Demokracji. Potem przez dwa lata zasiadał w Senacie. Zmarł 4 grudnia 1938 r. we Lwowie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL