Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Jakie sš szanse crowdfundingu w Polsce

Mechanizm finansowania społecznoœciowego (ang. crowdfunding) powstał w wyniku potrzeb osób, które nie miały dostępu do kapitału pozwalajšcego na realizacje pomysłów biznesowych.
Rozwój wirtualnych społecznoœci i dostępnoœć darmowych narzędzi komunikacji sprawiły, że atrakcyjne treœci w sieci rozprzestrzeniajš się bardzo szybko i docierajš do setek ludzi w ułamku sekundy. Utworzenie platform, na których kreatywne osoby mogš zaprezentować koncepcję produktu lub usługi i zwrócić się o finansowš pomoc nie było szczególnš innowacjš. W podobny sposób sfinansowana została budowa Statuy Wolnoœci w latach 1865-1886, z tym że rozwój internetu przyspieszył procesy komunikacyjne, obieg informacji i umożliwił interakcję pomysłodawcy ze społecznoœciš potencjalnych konsumentów. U podstaw finansowania społecznoœciowego leży koncepcja, która mówi, że z setek milionów pomysłów jedynie mała częœć zostaje wprowadzona na rynek, a w kolejnych stadiach rozwoju te idee w postaci małych firm relatywnie często i szybko upadajš. Crowdfunding bazuje na potencjale drzemišcym w takich kreatywnych rozwišzaniach, które z wielu powodów nigdy nie doczekałyby się komercjalizacji. Z drugiej strony wiele ludzi decyzje (także finansowe) podejmuje sercem dzięki wierze lub sympatii w autora projektu, a nie rozumem i chłodnš kalkulacjš ekonomicznš. W USA znacznie bardziej niż w Polsce rozwinięte sš postawy filantropijne i przyzwyczajenie do dobroczynnoœci. Uproœciło to rozwój finansowania społecznoœciowego i w 2011 r. rocznš wartoœć kapitału gromadzonego w ten sposób można szacować na ok. 100 milionów dolarów. Kilka projektów, które odbiły się głoœnym echem w blogosferze, mediach internetowych, a następnie także tradycyjnych, sprawiło, że crowdfunding uznano za istotny trend nie tylko w Internecie, ale także na rynku finansowym.
Jego popularnoœć sprawiła, że podobne portale powstały w Australii, Europie Zachodniej, a od niedawna coraz więcej funkcjonuje ich w Polsce. Ich właœciciele na razie zderzajš się z problemem dopasowania modelu biznesowego do otoczenia prawnego oraz zwiększaniem œwiadomoœci tego mechanizmu u odbiorców. Na chwilę obecnš nie można ocenić, czy nieufnych Polaków uda się przekonać do dobrowolnego przekazywania œrodków na rzecz realizacji projektów, które nie zawsze gwarantujš korzyœci majštkowe. Dodatkowo, wiele osób ma silne, choć nieuzasadnione, opory przed upublicznianiem swoich pomysłów na biznes w Internecie i to także może spowolnić rozwój crowdfundingu. Osobiœcie jestem zdania, że w Polakach drzemie duży potencjał, zarówno do opracowania kreatywnych pomysłów, jak i wspierania młodych talentów. Potrzeba finansowania przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju jest ogromna, więc finansowanie społecznoœciowe ma duże szanse na popularyzacje. Być może zostaniemy œwiadkami narodzin nowej gwiazdy lub innowacyjnego przedsiębiorstwa, którego rozwój był możliwy dzięki kapitałowi od wirtualnej społecznoœci. Autor prowadzi bloga eksperckiego o finansowaniu społecznoœciowym www.crowdfunding.pl
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL