Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Wulgaryzmy – polska specjalność?

ROL
Komiks majšcy promować Polskę i Chopina pełen jest ordynarnych wyrażeń oraz drwin z Holokaustu
Fryderyk Chopin udaje się do więzienia, by dać tam koncert. Kompozytorowi towarzyszy skinhead, który zna doskonale to miejsce i jego pensjonariuszy, ponieważ wczeœniej sam tam siedział. Takie jest tło jednej z opowieœci komiksowej tomiku zatytułowanego „Chopin New Romantic", majšcego przybliżyć Niemcom polskš kulturę. Zaprezentowany w komiksowej noweli dialog w więziennym żargonie musi budzić zastrzeżenia. Oto próbka: „Na ch... on tam stoi", „Po ch... je tu brałeœ", „Gdzie jest ta ci..." czy „Je... cweloholokaust". Wszystko w dwóch językach – polskim i niemieckim. Odniesienie do Holokaustu brzmi po niemiecku: „verfickten Schwuchtelholokaust" i jest zdecydowanie bardziej wyraziste niż w wersji polskiej. Odbiorcy może wydać się szyderstwem ze zbrodni dokonanych przez nazistów na homoseksualistach. Komiks miał trafić do niemieckiej młodzieży szkolnej, jednak w ostatniej chwili jego dystrybucja została wstrzymana. – Doszliœmy do wniosku, że się nie nadaje, a zawarte w nim sformułowania sš niefortunne – mówiš pracownicy ambasady. MSZ już zdecydowało, że dwa tysišce egzemplarzy komiksu, za które zapłacono 27 tysięcy euro, zostanš zniszczone. – Projekt został zrealizowany w formie, która jest niedopuszczalna – stwierdził wiceminister Jan Borkowski. MSZ zapowiedział też wycišgnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za komiks.
Tomik dostarczyło warszawskie wydawnictwo Kultura Gniewu od dawna współpracujšce z MSZ. Przygotowuje ono obecnie zbiór komiksów z okazji przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Kultura Gniewu ma uznanych i często nagradzanych autorów komiksowych. Otrzymujš jak najlepsze recenzje. Także Krzysztof Ostrowski, autor kontrowersyjnej noweli pt.: „..." zawartej w „Chopin New Romantic". Kropki w tytule wydajš się sugerować, że w treœci komiksu pojawiš się same niecenzuralne słowa. – Opracowujšc ten komiks, nie otrzymałem wytycznych, jakie kryteria wiekowe musi on spełniać. Komiks równie dobrze – podobnie jak film czy literatura – może być skierowany do dorosłych i taki od poczštku był mój zamiar. Ponadto mój komiks najpierw ktoœ przeczytał, a póŸniej dopuœcił go do druku – tłumaczy „Rz" Krzysztof Ostrowski. Podkreœla, że Chopin był tylko pretekstem, a sam komiks nie dotyczy go bezpoœrednio i ma wymiar nieco satyryczny. – Głównym bohaterem jest popowy piosenkarz, akcja rozgrywa się w więzieniu, stšd pełne wulgaryzmów dialogi. Opierałem się na wrażeniach mojego kolegi, który brał udział właœnie w takich koncertach – mówi. Zapewnia, że jego celem nie było obrażanie niczyich uczuć ani symbolu narodowego, jakim jest Chopin. – Chciałem opowiedzieć ciekawš historię, zahaczajšcš o pewien kontekst, o moje postrzeganie pewnych uroczystoœci, takich jak np. obchody roku chopinowskiego – wyjaœnia „Rz". Zarzuty dotyczšce odniesień do eksterminacji Żydów uważa natomiast za absurdalne: – Holokaust nie pojawia się tutaj jako nawišzanie do Szoah. Zwrot został zaczerpnięty bezpoœrednio z więziennej gwary i „włożony" w usta jednego z bohaterów – młodego recydywisty, który używa go kompletnie bezmyœlnie. Pozostaje pytanie, czy komiks o takiej treœci jak opisana powyżej może służyć promocji polskiej kultury? Zwłaszcza gdy pojawia się w nim odniesienie do   Holokaustu, które łatwo Ÿle zinterpretować. —Piotr Jendroszczyk z Berlina
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL