Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Droga krzyżowa jak praca w korporacji

Ks. Jacek Stryczek
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Stałym elementem opowieœci korporacyjnych jest zdanie: tu nic nie można. Jezus na krzyżu też nic nie mógł. Ręce i nogi przybite. Na głowie korona cierniowa. To klasyczny moment życia – przypomina kapłan katolicki
Jezus nie urodził się i nie działał na małej wyspie, otoczony jedynie rodzinš. Żył i umarł w œwiecie, który pod wieloma względami był podobny do naszego: struktury społeczne, stereotypy, myœlenie korporacyjne. Denerwował innych ludzi właœnie dlatego, że naruszał zastany przez siebie system. Inaczej myœlał. Zupełnie inaczej się zachowywał. Ale za to żył prawdziwie. Zapraszam do rozważania korporacyjnej drogi krzyżowej. W œwiecie ograniczeń też można być człowiekiem.

Skazanie na œmierć

"Nie wychylaj się" – to podstawowa reguła w wielu korporacjach, a także w małych firmach. Najczęœciej plotkuje się o tych, którzy coœ robiš. Ci, którzy nic nie robiš, majš czas, by osšdzać innych. Jednak tak naprawdę możemy być dumni z tego, że inni nas osšdzajš. Przynajmniej wiadomo, że stajemy się kimœ.

Jezus bierze krzyż

To jest duży problem wielu ludzi w firmach. Jeœli pokażesz, że ci się chcę, że umiesz i że radzisz sobie, prawdopodobnie dostaniesz więcej pracy. Ludzie akceptujš to, że komuœ innemu się nie chce lub nie jest w stanie niczego się nauczyć. Przyzwyczajš się. I tak trudno takie osoby zwolnić. Firma musi jednak działać. Tworzy się instytucja konia pocišgowego. I to właœnie osoba w takiej roli jest najczęœciej atakowana za to, że czegoœ nie zrobiła lub że nie chce podjšć się nowych obowišzków. Przecież wszystkim robota kojarzy się właœnie z niš. Ja uważam, że warto ciężko pracować i podejmować obowišzki. Z jednš całkiem wewnętrznš różnicš. Koń pocišgowy cišgnie, ale się nie rozwija. Krzyż to nie tylko ciężar, ale też rozwój.

Jezus upada po raz pierwszy

Nie ma biznesu bez porażek. Wszelka działalnoœć wolnorynkowa oparta jest na ryzyku. W czasie ostatniego krachu finansowego okazało się, że wiele osób na całym œwiecie uznało, iż ryzyko łšczy się z pewnym zyskiem. To, co w Stanach jest naturalnš częœciš mitu drogi na szczyt – czyli porażka i bankructwo – u nas jest zjawiskiem nieakceptowanym społecznie. Tak samo w szkole: uczeń ma mieć same sukcesy. Uczymy się jednak na błędach. Jezus, bioršc krzyż, miał œwiadomoœć możliwych upadków.

Spotkanie z matkš

Jeden z mitów wyniesionych z PRL dotyczył rozdzielenia œwiata pracy i życia rodzinnego. Praca jest pracš, rodzina to co innego. Czy można jednak żyć podwójnie. Przecież każdy z nas ma tylko 24 godziny na dobę i wszystko to, co się dzieje w tym czasie, nas tworzy. Kształtujemy się w pracy i niesiemy to w sobie do domu. To, jaki jest dom, wpływa na to, co myœlimy i robimy w pracy. Zaakceptowanie tej jednoœci pozwala zupełnie inaczej popatrzeć na pracę, która powinna rozwijać, a nie tylko dawać pienišdze. Osišgnięcia i porażki w pracy mogš tworzyć klimat rodziny. Wielka misja Jezusa i jego matki – sš razem. Nie w domu, ale w drodze.

Szymon z Cyreny pomaga nieœć krzyż Jezusowi

Czy w pracy jest miejsce na przyjaŸń? Wiemy na pewno, po czym poznać przyjaciół: poznaje się ich w biedzie. Nie chodzi o znajomych, o towarzystwo. Nie chodzi o ludzi, z którymi można się poœmiać i zabawić. Chodzi o tych, na których można polegać. Jeœli ktoœ podejmuje ryzykowne decyzje, musi zadać sobie pytanie, czy w razie czego znajdzie się przyjaciel do pomocy. Praca to pienišdze. Czy da się połšczyć przyjaŸń i pienišdze? Wielu mówi, że nie. Wiele osób już się rozczarowało ludŸmi, których uważali za przyjaciół. Dla mnie pienišdze mogš być próbš, która powinna sprawdzić przyjaŸń. Szymon wracał z pracy. Nie musiał tam być. Widocznie jednak czuł jakšœ więŸ z Jezusem. Był tam i nie zrobił nic wielkiego. Stał się przyjacielem.

Weronika ociera twarz Jezusa

Dla mnie to najbardziej intymna częœć Drogi Krzyżowej. Kobieta i mężczyzna. Tak blisko. Na oczach ludzi. Nie zapisano słów. Pozostał gest. Czy w korporacji może być miejsce na takie intymne gesty? Czy w firmie można mieć uczucia? Nie myœlę teraz o korporacyjnych romansach, które majš ubarwić pracę. Intymnoœć – zdecydowanie tak! To jest niesamowicie pozytywne, gdy widać, że ludzie się lubiš i okazujš to sobie szczerze. Intymnoœć i szczeroœć szczególnie się ujawniajš, gdy jest cierpienie. Istniejš ludzie, którzy potrafiš być przy cierpišcych i przegranych. Nawet w pracy.

Drugi upadek

Nowa praca na poczštku zawsze jest walkš. Trzeba przetrwać, poradzić sobie, udowodnić, że jest się potrzebnym. Z czasem czujemy się w pracy coraz pewniej. Pojawia się pokusa, aby się ustawić. Powtarzalne zadania, bezpieczny œwiat. Bez stresu, bez wyzwań. Zatem również bez ryzyka porażki. Trudno jest zrozumieć ludzi, którzy ceniš sobie ciepłe posady. Przypominajš tłuszcz, którym obrasta ciało. Lepsze jest ryzyko wzrostu i akceptacja upadków. Takie osoby przypominajš raczej smukłe mięœnie, gotowe do prób i wysiłku. Jezus nie poddał się, nie zatrzymał. Szedł na szczyt.

Jezus spotyka płaczšce niewiasty

Z doœwiadczenia wiemy, że najbardziej krzyczš ci, którym nic nie wychodzi. Tak jak w służbie zdrowia: dwa oddziały, podobne pienišdze. Jedni pracujš i nie majš czasu na krzyk. Przecież jest tak dużo do zrobienia. Ci, którym nie wychodzi, krzyczš. Przecież robota i tak nie idzie. Wiele firm to miejsca, w których się krzyczy. Im ktoœ jest bardziej niepewny, tym głoœniej krzyczy. Ten, kto dobrze pracuje, krzyczeć nie musi. Wie, że zawsze sobie poradzi. Niewiasty krzyczš nad losem Jezusa, ale tak naprawdę nie potrafiš sobie poradzić ze swoim losem. Jezus odcina im: płaczcie nad sobš i nad waszymi dziećmi.

Trzeci upadek

Nie wierzę w karierę "zawsze wznoszšcš". Zwykle, na skutek wielu sukcesów, mózg wypełnia się wodš sodowš. Nie jest to ani nic złego, ani nadzwyczajnego. Tak po prostu jest. Dlatego dobrze jest upaœć. Wręcz trzeba upaœć przed ostatecznym celem, by nabrać dystansu do siebie i na nowo zrozumieć tych, którzy sš na dnie. Taki trzeci, ostateczny upadek uwalnia mózg od sody i pozwala myœleć trzeŸwo. Tak rodzi się prawdziwy, dojrzały szef. Tak jak za chwilę zrodzi się w Jezusie nowy rodzaj przywództwa: zarzšdzanie przez krzyż.

Obnażenie z szat

Jest taki charakterystyczny moment w firmie: odchodzi pracownik, a wraz z nim cała mgła, którš wokół siebie tworzył. Wtedy okazuje się, co naprawdę robił. Podobnie wielu ludzi nie lubi, gdy ktoœ rozlicza ich z wyników. Wolš pogadać, opowiedzieć. Mgła. Praca to jednak konkret. Umowa zobowišzuje. Proste pytanie: jaka jest moja praca? Ta praca, której nikt nie kontroluje. Jezus żył prawdš. Nie bał się bycia szczerym i prostolinijnym.

Jezus przybity do krzyża

Stałym elementem opowieœci korporacyjnych jest zdanie: tu nic nie można. Takie poczucie bycia trybikiem w maszynie. Korporacje przechodzš na formę bezosobowš. Krzyż oznaczał właœnie to, że Jezus już nic nie mógł. Ręce i nogi przybite do krzyża. Na głowie korona cierniowa, a w głowie wiele bólu. To jest klasyczny moment życia, który doœć dobrze znam. Wtedy rodzi się pytanie o wolnoœć. Nie tę z zewnštrz, ale wolnoœć wewnętrznš. W praktyce wszyscy jesteœmy z różnych stron ograniczani. Niektórzy traktujš to jak usprawiedliwienie. Inni odkrywajš, czym jest duchowoœć i to, jak można sobš przemienić nawet najgorszš firmę. Swojš osobš – swojš głębiš.

Jezus umiera na krzyżu

Jedno wiem: nie warto umierać za biznes. W końcu to tylko pienišdze. Nie wolno dać się zabić, złamać. Trzeba szanować siebie. Trzeba mieć zasady. Trzeba być człowiekiem, myœleć i działać po ludzku. Do końca. Ile razy możemy usłyszeć o ludzkiej krzywdzie właœnie wtedy, gdy decydent zaczšł mówić nieludzkim, korporacyjnym głosem. Faryzeusze, uczeni w Piœmie, arcykapłani przemówili głosem korporacyjnym: niech lepiej zginie jeden człowiek, a nie cały naród. Liczy się każdy człowiek.

Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża

Lubię moment, w którym przestaję być w centrum. Ludzi sš już rozluŸnieni i mówiš to, co majš w sercu. Zwłaszcza gdy ponoszę porażkę. Wtedy nagle wiele osób wypowiada swoje wnętrza i można usłyszeć ich serca. Czy Jezus wtedy cokolwiek słyszał? Im wydawało się, że nie. A on właœnie słyszał. Nie chodzi mi o podsłuchiwanie. Chodzi o to, że porażka dodaje siły tchórzom. Wczeœniej bali się coœ powiedzieć. Nie podobało im się, że ktoœ coœ robi, że się stara, ponieważ sami się bojš i nie podejmujš wyzwań. Teraz sš w siódmym niebie – mogš opowiadać o tym, co przeczuwali. Że to dobro to jednak było zło. Na szczęœcie Jezus miał kilku przyjaciół.

Złożenie ciała Jezusa do Grobu

"Nie wiem, co dalej" – to jest ciekawy moment w życiu. W każdym z nas co jakiœ czas pojawia się pytanie: co dalej? Przeczuwamy, że to, co było, już nas nie kręci. Nie widzimy w tym sensu. Dlatego trudno się starać. Wydaje mi się, że wzorem Jezusa warto poczekać, przemyœleć. Po zimie przychodzi wiosna. Nadzieja rozwija się z małego ziarenka. A ziarenko musi umrzeć, by dać nowe życie. Grób jest potrzebny.

Zmartwychwstanie

Już krótko: Jezusowi po tym wszystkim się chciało. Warto zadać sobie pytanie: czy mi się jeszcze chce? Nie warto żyć, jeœli się nie chce. Tego jestem pewien. Autor jest duszpasterzem ludzi biznesu, pomysłodawcš, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Wiosna zajmujšcego się poœrednictwem w pomocy społecznej (www.wiosna.org.pl)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL