Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Słonica Anne: właściciel cyrku zarzuca ADI manipulację

Kadr z filmu pokazujšcego znęcanie się nad słonicš Annie
Animal Defenders International
Sprawa starej brytyjskiej słonicy cyrkowej Anne (Annie) ma kolejnš odsłonę. Właœciciele cyrku atakujš organizację, która nagrała film dokumentujšcy znęcanie się nad zwierzęciem. Sugerujš fałszerstwo i manipulację. ADI podtrzymuje swe zarzuty
Losy Anne opisywaliœmy w tekstach:
* "Tragiczny los starej słonicy Annie",
* "Szansa na spokojnš staroœć dla sędziwej słonicy"
* "Maltretowana słonica trafiła do azylu",
* "Los Anne poprawi dolę innych słoni"
Właœciciele cyrku Bobby Roberts Super Circus nigdy nie przyznawali się do winy. Gdy organizacja Animal Defenders International (ADI) opublikowała nagrany ukrytš kamerš film, nazywali Anne "członkiem rodziny". Zapewniali, że nic nie wiedzieli o postępowaniu pochodzšcego z Rumunii opiekuna zwierzęcia, który uciekł z cyrku zanim sprawa nabrała rozgłosu. Teraz Robertsowie wydali oœwiadczenie, w którym sugerujš, że działania ADI od poczštku były prowokacjš. Zaznaczajš, że opiekun Anne został zatrudniony w kwietniu zeszłego roku i nigdy jego praca nie dawała podstaw do podejrzeń. Zdaniem właœcicieli cyrku, nagranie przedstawione przez ADI rodzi wiele znaków zapytania. "Film pokazuje, jak [mężczyzna] uderza słonia plastykowymi widłami, ale dŸwięki, które temu na filmie towarzyszš, zostały dodane póŸniej i przesadnie podkreœlajš siłę uderzeń" - czytamy w oœwiadczeniu, przytoczonym na stronie internetowej dziennika "Daily Express". Wštpliwoœci Robertsów budzš jeszcze dwie sprawy. "Po pierwsze, nagranie pokazuje, że Anne zachowywała się naturalnie i spokojnie, stała w swej normalnej pozycji i (...) nie było żadnych oczywistych powodów, dla których [opiekun] miałby jš nagle uderzyć".
Drugie zastrzeżenie wišże się z ubiorem mężczyzny, który na filmie nosi bluzę z kryjšcym twarz kapturem lub nacišgniętš mocno na głowę czapkę. "Nikt z rodziny Robertsów nigdy nie widział, by ten człowiek nosił bluzę z kapturem lub czapkę w czasie, gdy dla nas pracował. Nie możemy zrozumieć, czemu założył je akurat w dniach, kiedy miał popełniać te nie do przyjęcia i barbarzyńskie czyny" - piszš właœciciele cyrku. Zaznaczajš, że opiekun słonicy zniknšł, zanim film został upubliczniony, co ich zdaniem może oznaczać, iż "miał œwiadomoœć tego, co się będzie działo". Organizacja ADI odrzuca sugerowane przez Robertsów oskarżenia i podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie znęcania się nad Anne. Akcję przeciwko organizacjom bronišcym praw zwierzšt, dokumentujšcym ich cierpienia filmami nagrywanymi ukrytš kamerš, podejmujš prawodawcy w kilku stanach USA, popierani przez hodowców zwierzšt i właœcicieli rzeŸni. Rp.pl pisała o tym wczoraj w tekœcie "Zwierzę cierpi? Wyłšcz kamerę!"
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL