Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Apel USA do rzšdu Tuska w sprawie mienia żydowskiego

Amerykańskie władze wezwały gabinet Donalda Tuska do wznowienia prac nad restytucjš mienia żydowskiego
– Stany Zjednoczone sš głęboko rozczarowane decyzjš polskiego rzšdu o wstrzymaniu planów zgłoszenia w parlamencie projektu ustawy przewidujšcej odszkodowania dla osób, których własnoœć została skonfiskowana w latach 1939 – 1989 – powiedział wczoraj na konferencji prasowej Stuart Eizenstat, specjalny doradca sekretarza stanu ds. zwišzanych z Holokaustem. Zaznaczył, że władze USA zauważyły też póŸniejsze oœwiadczenie premiera Tuska, że „rozważy on ponownie tę decyzję, gdy poprawi się sytuacja finansowa Polski". Jak jednak podkreœlił, przedstawiciele polskich władz wielokrotnie zapewniali, że zajmš się problemem restytucji mienia i rekompensat podczas kadencji obecnego rzšdu. Zauważył również, iż większoœć członków UE, którzy borykali się z podobnym problemem, już przyjęła ustawy zapewniajšce restytucję mienia albo wypłatę rekompensat.
Eizenstat podkreœlił także, że Polska wyszła z kryzysu obronnš rękš i jest w lepszej sytuacji niż wiele innych państw europejskich. Podobne stanowisko zajęły w niedzielę Œwiatowy Kongres Żydowski i Œwiatowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego. USA chcš więc przekonać rzšd Tuska do podjęcia decyzji choćby o wypłacie rekompensat rozłożonych w czasie. – To nie tylko kwestia sprawiedliwoœci wobec tych, którzy stracili swoje majštki podczas rzšdów komunistów i nazistów. Sprawa ta leży też w interesie Polski, ponieważ rozwišzanie tego problemu rozwiałoby wštpliwoœci dotyczšce tytułu własnoœci, które teraz istniejš i które utrudniajš i podrażajš ubezpieczenie nieruchomoœci – stwierdził Eizestat. Jako specjalny doradca prezydenta Billa Clintona brał on wczeœniej udział w negocjacjach w sprawie odszkodowań zarówno z Niemcami i Austriš, jak i ze szwajcarskimi bankami. Zapytany, jakie kroki podejmš władze w Waszyngtonie wobec decyzji rzšdu w Warszawie, podkreœlił, że USA i Polska majš bliskie relacje dwustronne i wykorzystajš je, by „w atmosferze przyjaŸni i współpracy uporać się z tym problemem na drodze dyplomatycznej". Szef polskiego MSZ powiedział wieczorem w TVN 24, że Polska „bardzo szczodrze" oddała żydowskie mienie komunalne i zaznaczył, iż reprywatyzacja w Polsce ma miejsce. – Toczy się w sšdach i obywatele odzyskujš mienie po tym, jak sšdy zweryfikujš te wnioski – stwierdził Radosław Sikorski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL