Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wymiana i naprawa wadliwego towaru bez VAT

Œwiadczenia gwarancyjne wykonywane przez producenta czy sprzedawcę nie podlegajš opodatkowaniu. Nie ma tu znaczenia, czy kupujšcym był kontrahent z Polski, z Unii Europejskiej czy z kraju trzeciego
Dlatego wymiana towaru czy jego naprawa w ramach gwarancji nie powinna być dokumentowana ani fakturš, ani fakturš korygujšcš, tylko notš księgowš albo dokumentem magazynowym.[srodtytul]W transakcjach krajowych...[/srodtytul]Wymiana towaru na niewadliwy odbywa się w ramach już wykonanej i opodatkowanej dostawy. Nabywca wadliwego towaru zwracajšc go w ramach gwarancji, nie rezygnuje z zakupu. Nie zawiera też nowej umowy kupna. W następstwie czynnoœci podjętych przez gwaranta otrzyma taki sam towar, z tym że pełnowartoœciowy.Realizacja obowišzków gwarancyjnych jest jedynie wykonaniem zobowišzań cišżšcych na jednej ze stron, w tym wypadku na sprzedawcy. Wymiana towaru w ramach gwarancji została skalkulowana w cenie i opodatkowana na etapie sprzedaży produktu objętego gwarancjš. Kwota należna z tytułu sprzedaży (obrót) obejmuje bowiem całoœć œwiadczenia należnego od nabywcy, w tym za przysługujšce mu prawo do gwarancji.Realizacja zobowišzania gwaran...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL