Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Magierowski: terror Gazety Wyborczej ws. in vitro

Marek Magierowski
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Biskupi, którym nie podoba się in vitro, majš się zamknšć. Naukowcy też – pisze publicysta "Rzeczpospolitej"
„Gazeta Wyborcza" w Poznaniu opisała sprawę prof. Janusza Gadzinowskiego, szefa uniwersyteckiej kliniki, wojewódzkiego konsultanta ds. neonatologii, który wysłał do parlamentarzystów list w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego. "Jako lekarz i kierownik największej kliniki neonatologii w Polsce obserwuję oprócz radoœci rodzin z powodu posiadania dziecka w następstwie stosowania metody in vitro także tragedie będšce konsekwencjš częstszego występowania cišży mnogiej z ryzykiem porodu przedwczesnego. (...) Dochodzi do tego większa liczba wad wrodzonych" – napisał Gadzinowski, dodajšc, że to jego prywatne zdanie jako katolika. List profesora miał wywołać w Poznaniu poruszenie. "Od treœci apelu odcina się Uniwersytet Medyczny" – uspokaja poruszonych czytelników "GW". "Rozmawiałem z profesorem, wszystko sobie już wyjaœniliœmy. Profesor nie powinien firmować nazwš uczelni swoich prywatnych opinii. Sprawdziliœmy, że nie ma regulacji prawnych, które by mu tego zabraniały. By sytuacja była transparentna, poproszę komisję etyki o stworzenie uczelnianego kodeksu – mówi prof. Jacek Wysocki, rektor UM".
Profilaktycznie odcięła się także prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii. "To z całš pewnoœciš nie jest stanowisko nadzoru krajowego neonatologii" – powiedziała "Gazecie Wyborczej". Cofnijmy się o dwa lata. W grudniu 2008 roku w "Gazecie Wyborczej" ukazał się list otwarty naukowców do premiera Donalda Tuska pt. "Stwórzmy nowoczesne państwo reprodukcyjne": "Coraz więcej kobiet i mężczyzn w Polsce ma problemy z przezwyciężaniem trapišcej ich bezpłodnoœci. Wyrażamy zatem pełne uznanie i szacunek dla Pana za inicjatywę prawnego uregulowania równego i nieskrępowanego dostępu do nowoczesnej technologii zapłodnienia pozaustrojowego. Jesteœmy jednak głęboko zaniepokojeni przedostajšcymi się do mediów sygnałami o sugerowanych Panu rozwišzaniach prawnych dotyczšcych zakazu tworzenia i przechowywania w stanie zamrożonym nadliczbowych zarodków. (…) Nie do przyjęcia jest także zakaz genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej. (…) Zwracamy się zatem do Pana Premiera z proœbš o osobiste zaangażowanie i pomoc w stworzeniu nowoczesnego "prawa reprodukcyjnego" w Polsce. Powinno ono uwzględniać zdobycze nauki, udane i nieudane doœwiadczenia legislacyjne innych krajów, ale przede wszystkim winno się opierać na pewnym, możliwym do przyjęcia dla wszystkich Polaków fundamencie moralnym wynikajšcym chociażby z uchwalonej przez ONZ i ratyfikowanej przez Polskę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. (..) Równy i nieskrępowany dostęp do leczenia bezpłodnoœci (…) jest jednym z takich podstawowych praw człowieka" – napisali znani i wybitni naukowcy, podpisujšc się z imienia i nazwiska, używajšc tytułu naukowego oraz podpierajšc się nazwš instytucji, w której pracujš. Wœród sygnatariuszy znaleŸli się m.in. prof. dr hab. Ewa Bartnik z Wydziału Biologii UW i IBB PAN, prof. dr hab. Andrzej Elżanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Michał Głowiński z Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Jacek Hołówka z Instytutu Filozofii UW, prof. dr hab. Zofia Kielan-Jaworowska z Instytutu Paleobiologii PAN, prof. dr hab. Janusz Limon z Akademii Medycznej w Gdańsku, prof. dr hab. Leszek Pawełczyk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (sic!), prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer z warszawskiej AWF, prof. dr hab. Jerzy Radwan z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, dr hab. Magdalena Œroda z Instytutu Filozofii UW, prof. Hanna Œwida-Ziemba z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, prof. dr hab. Jan Woleński z Instytutu Filozofii UJ. Czy po ukazaniu się apelu rektorzy wyżej wymienionych uczelni zadzwonili do poszczególnych sygnatariuszy i poprosili ich, by się wytłumaczyli? Czy rektor poznańskiego UM rozmawiał w tej sprawie z prof. Pawełczykiem? Czy ktoœ zaproponował stworzenie odpowiedniego kodeksu, by "sytuacja była transparentna"? Czy nikomu nie przeszkadzał fakt, że prof. Œroda występuje w imieniu Instytutu Filozofii PAN, prof. Limon w imieniu Akademii Medycznej w Gdańsku, a prof. Radwan w imieniu Centrum Zdrowia Matki Polki? Czy ktoœ się od nich rytualnie odcišł? Jeœli ktoœ jeszcze nie wie, jak wyglšda intelektualny terror w Polsce, to wyglšda właœnie tak. Jest wolnoœć słowa, więc profesora Gadzinowskiego nie wsadzš za kraty, ale "Gazeta Wyborcza" pospołu z jednym czy drugim rektorem zrobi z niego nawiedzonego, niedouczonego szamana po to tylko, żeby każdy następny naukowiec czy lekarz, który chciałby się wypowiedzieć publicznie jako katolik w jakiejkolwiek drażliwej sprawie, trzymał język za zębami. Witamy na Uniwersytecie im. Kim Ir Sena.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL